Sari la conținut

Pr.Conf.Univ.Dr.Florin Bucescu

Pr.Conf.Univ.Dr. Florin Bucescu preot, doctor în muzică, etnomuzicolog, bizantinolog, paleograf, conferenţiar universitar la UAGE Iaşi


Studii: Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi, jud. Suceava (1946-1953); Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti (1953-1957 şi 1957-1960 cursuri pentru magisteriu cu examene pentru anul I); Conservatorul de muzică George Enescu din Iaşi (1962-1967); Seminarul de neogreacă al Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi (1984-1987); studii de doctorat la Universitatea naţională de muzică – Bucureşti (1996-2002)

Grade:
• profesor secundar gradul I (1982)
• conferenţiar universitar, titular
• doctor în muzică (2002)

Experienţă profesională: profesor de muzică şi limba română la Iaslovăţ (Suceava) (1960-1963); profesor de muzică la Liceul Internat Costache Negruzzi, Iaşi (1967-1991); profesor de muzică vocală la Şcoala Normală Vasile Lupu din Iaşi (1991-1994) şi la Seminarul teologic Sf. Vasile cel Mare (1995-2005); asistent universitar cu statut de colaborator extern la disciplina Paleografie muzicală de la specializarea Muzicologie a Conservatorului George Enescu din Iaşi (1978-1986 şi 1992-1994); conferenţiar universitar la Academia de Arte George Enescu, Iaşi, titular la disciplinele: Muzică psaltică, Paleografie muzicală şi Metodica predării educaţiei muzicale (1994-2006).
Membru fondator al Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei, înfiinţată de Ion H. Ciubotaru la Institutul de lingvistică Al. Philippide din Iaşi (1973-1992). Cercetător ştiinţific cu statut de colaborator extern la Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei (Director: prof. Ion H. Ciubotaru)
Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (din 1992); preot suplinitor la Parohia Naşterea Maicii Domnului – Talpalari, Iaşi (1997).
Fondator şi conducător al Specializării Muzică religioasă de la Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi Teatru a Universităţii de Arte George Enescu în perioada 1992-2008 şi al modulului de Muzică religioasă de la aceeaşi instituţie.
Dirijor al corului Basileus al Seminarului teologic ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iaşi (1996-2008).
Emisiuni muzicale (de folclor şi istorie a muzicii) la Radio Iaşi, TVR Iaşi, Radio Trinitas
Comunicări ştiinţifice în ţară pe teme de etnomuzicologie, de educaţie muzicală, muzică religioasă, paleografie, istoria muzicii (peste 50 de comunicări);
Conferinţe publice privind muzica şi spiritualitatea ortodoxă (în Iaşi); concerte lecţii pe parcursul a trei decenii şi jumătate în cadrul cercului de educaţie muzicală Prietenii muzicii de la Palatul Culturii din Iaşi (circa 70).

Distincţii:
• profesor evidenţiat (1983, 1985)
• Premiul III la Festivalul de Compoziţie corală G. Musicescu, prima ediţie, Iaşi, 1988
• Premiul I pentru interpretare corală la diferite festivaluri şi concursuri ale elevilor etapele interjudeţene şi republicane) în perioada 1978-1989.

Lasă un răspuns