Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ακαδημαϊκή χορωδία ψαλτικής μουσικής από το Ιάσιο

Τελευταία άρθρα

Υποστηρίζει έργα BYZANTION

Τι πρέπει να κάνεις? Συμπληρώστε το Έντυπο 230 και στείλτε το με Ρουμανικά Ταχυδρομεία στη διεύθυνσή μας στην Στρ. Iarmaroc, αρ. 19, Iași, 700198 ή υποβάλετέ το αυτοπροσώπως μέχρι τις 24 Μαΐου στο πρακτορείο ANAF στον τόπο διαμονής σας.