Sari la conținut

Ofrandă Maistorului Ioan Cucuzel – BYZANTION

 byzantion 7Cuprins / Contents / Sommaire

  1. Chinonic duminical Lăudați pe Domnul, plagal glas I, de Ioan Cucuzel / Sunday communion hymn Praise the Lord, Plagal of 1st mode, by Ioannis Koukouzelis / Hymne de communion pour Dimanche Louez le Seigneur, plagal du 1er mode, par Ioannis Koukouzèlis

     
  2. Dinții lui vor scrâșni, glas aghia din Di, verset din Psalmul 111, de Ioan Cucuzel / He shall gnash with his teeth, verse from Psalme 111, mode agia from Di, by Ioannis Koukouzelis / Il grince les dents verse du Psaume, mode agia de Di, par Ioannis Koukouzèlis

  3. Ceea ce ești plină de harIoannis Koukouzèlis

  4. Atunci va grăi către dânșii, plagal glas IV, verset din Psalmul II, de Ioan Cucuzel / Then shall He speak onto them, verse from Psalm 2, Plagal of 4th mode, by Ioannis Koukouzelis / Puis Il leur parle, verse du Psaume 2, plagal du 4e mode, par Ioannis Koukouzèlis

  5. Doamne, întru lumina feței Tale, plagal glas III, stihiră la Schimbarea la Față, de Ioan Cucuzel / Lord, in the light of Thy countenance, Plagal of 3rd mode, sticheron for the Transfiguration of Christ, by Ioannis Koukouzelis / Seigneur, dans la lumière de Ta face, plagal du 3e mode, stichère pour la Transfiguration du Christ, par Ioannis Koukouzèlis

  6. Păzește prealăudate, plagalul glasului II, stihiră în cinstea Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir, de Ioan Cucuzel / Protect, oh most glorious, Plagal of 2nd mode, sticheron dedicated to St. Demetrios, by Ioannis Koukouzelis / Protège, oh plus glorieux, plagal du 2e mode stichère dédiée au , par Ioannis Koukouzèlis

  7. Kratima, glas I tetrafonic, de Ioan Cucuzel / Kratima, 1st mode tetraphonic, by Ioannis Koukouzelis / Kratima, 1er mode tetraphonique, par Ioannis Koukouzèlis

 CUMPĂRĂ ONLINE

Lasă un răspuns