Sari la conținut

Mitropolia Basarabiei vă invită la un concert de muzică sacră

Muzica Bisericească este muzica care găseşte calea cea mai rapidă către sufletul celui care o ascultă sau cântă, deoarece este o muzică care exprimă o frumuseţe cerească, hristologică. Doar muzica sacră poate cu adevărat exprima trăirile ascunse ale inimii, ea exprimă pocăinţa, smerenia, suferinţa, zdrobirea inimii şi întristarea cea după Dumnezeu, care, după cum Sfântul Apostol Pavel ne spune, aduce „pocăinţa spre mântuire” (2 Cor 7,10).

Muzica Bisericească dintotdeauna şi-a găsit sălaş în identitatea poporului născut creştin, cel românesc. Românul a avut parte de ea în Biserică pe tot parcursul vieţii sale: de la naştere până la moarte, purtându-i cinste şi închinare ca o expresie a credinţei în Dumnezeu, dobândite încă de pe timpul Sfântului Apostol Andrei, ocrotitor al neamului nostru.

Dorind promovarea sinceră a spiritualităţii, culturii şi tradiţiei ortodoxe româneşti, în acest spaţiu, al Republicii Moldova, răvăşit de pribegiile vremii, cât şi de ideologii străine duhului şi credinţei acestui neam, Mitropolia Basarabiei vă invită la un concert de muzică bisericească la Chişinău, având invitaţi în data de 28 mai 2010 mai corul psaltic din Iaşi „BYZANTION” ce va interpreta în Basarabia pentru prima dată într-un cadru festiv muzică bizantină – expresie a profunzimii duhovniceşti, a năzuinţei către mai bun, mai frumos, mai corect, mai pe urmele tradiţiei.

Corala „Vocile Primaverii”, condusă de către distinsul dirijor si profesor Ştefan Andronic, în cadrul aceluiaşi concert Vă va încânta auzul la fel ca-n cele trei decenii de activitate cu melodii sacre menite să purifice sufletul de orice grijă lumească şi ispititoare.

Nădăjduind că veţi da curs invitaţiei Noastre, ţinem să vă mulţumim, rugându-Ne fierbinte către Dumnezeu pentru sănătatea şi buna sporire întru lucrurile bune a tuturor fiilor duhovniceşti de pe cuprinsul Mitropoliei Basarabiei.

† P E T R U

Arhiepiscop al Chişinăului,

Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor

http://mitropoliabasarabiei.md/news/191/

www.ascor.md

Lasă un răspuns