La despărţirea de încă un părinte: Protopsaltul şi profesorul Lykourgos Anghelopoulos

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Lykourgos Anghelopoulos la Iaşi, Iulie 2013

Sâmbătă, 17 Mai 2014, pe la orele 22, după îndelungata suferinţă a unui cancer necruţător, protopsaltul şi profesorul Lykourgos Anghelopoulos a fost mutat la cele veşnice, lîngă Sfinţii pe care atîta i-a iubit. În ultimul an de zile Lykourgos a purtat cu vitejie acest cancer care l-a măcinat şi l-a topit, neştiut, în tăcere, departe de ochii celor care vedeau mai mult artistul şi profesorul, iar mai puţin omul.

Lykourgos Anghelopoulos s-a născut acum 73 de ani în Pirgos, un orăşel din Peloponezul grecesc. Ca student la Facultatea de Drept a Universităţii din Athena, şi-a aflat adevărata vocaţie, aceea de muzician, lîngă profesorul Simon Karas, care vreme de trei sferturi de veac ţinuse vie flacăra tradiţiei muzicale byzantine, aceasta într-o vreme în care Byzanţul, şi implicit cultura sa, erau considerate desuete de către majoritatea intelectualilor, deopotrivă din Apus sau Răsărit. Din acei ani, Lykourgos "s-a căsătorit" cu muzica Bisericii, dedicîndu-i toată energia sa, cum nimeni altul în vremea noastră. Deodată cu studiile temeinice atheniene, s-a adăpat la izvoarele cele mai curate ale tradiţiei psaltice, în Muntele Athos. A povestit nu o dată cum i-a cunoscut pe bătrînii psalţi athoniţi şi cum şi-a propus ca de îndată ce va putea, să aducă în Athos un magnetofon cu care să-i înregistreze, ceea ce a şi făcut, înregistrările sale fiind dintre cele mai timpurii şi mai preţioase mărturii ale comorii muzicale athonite.

"Δεσποινα προσδεξε" ("Stăpînă, primeşte rugăciunile"), compoziţie de secol XIX, cîntată de diaconul Dionysie Firfiris, protopsaltul Sfîntului Munte Athos, la sfîrşitul anilor 1970, înregistrată de Lykourgos Anghelopoulos (care îi şi ţine isonul bătrînului psalt) *

Între elevii lui S. Karas, Lykourgos s-a dovedit a fi cel mai bun muzician, de vreme ce lucrul care îl defineşte pe un muzician nu este vocea sau abilităţile sale instrumentale, ci înţelegerea sa asupra muzicii. Începînd cu anul 1977, cînd a întemeiat Corul Byzantin Grec, în jurul strănii Bisericii Sfînta Irina din Athena - catedrală mitropolitană -, mesajul muzical al tînărului profesor a fost acela de întoarcere la tradiţia muzicală byzantină, deopotrivă la tradiţia manuscrisă şi la cea orală. A avut curajul să abordeze cîntări pe care nimeni înaintea sa, cel puţin în secolul XX, nu le-a mai abordat. Compoziţii uitate prin manuscrise de la începutul veacului al XIX-lea au fost scoase la lumină şi frumuseţea şi geniul acelor cîntări insuflate de Duhul Sfînt în vremuri de demult apuse au umplut inimile tuturor celor ce le-au ascultat.

Condacul "Apărătoarei Doamne", într-una din cele mai vechi forme păstrate în Biserica Ortodoxă, interpretat de Lykourgos Anghelopoulos şi de Corul Byzantin Grec *

Ca nimeni altul între contemporani, a acordat o atenţie deosebită compoziţiilor Sfîntului Ioan Cucuzel rămase în manuscrise. I-a dedicat marelui maistor al psalticii ani întregi din viaţă, publicînd lucrări scrise şi înregistrări audio, atrăgînd atenţia lumii muzicale internaţionale asupra comorii byzantine cu totul necunoscute pînă în anii 1990. Chiar dacă datorită lungimii acestor cîntări, rareori a reuşit să le găsească un loc în slujirea liturgică ortodoxă contemporană, s-a folosit cît a putut de spaţiul scenelor lumii pentru a promova această muzică dumnezeiască. Pentru aceea a şi fost invitat în toată lumea să aducă tuturor bogăţia comorii byzantine aflate de domnia sa. Muzicieni de prestigiu din întreaga lume i-au căutat prietenia şi s-au numărat între colaboratorii săi permanenţi.

Lykourgos Anghelopoulos a avut elevi şi ucenici în întreaga lume ortodoxă, nu numai în Grecia. De la Petrograd pînă în Congo şi din Arizona pînă în Australia, studenţii săi slujesc prin cîntare Dumnezeului celui veşnic şi propovăduiesc mărimea slavei Sale. Înregistrările Corului Byzantin Grec au pătruns în România începînd cu 1994-1995 şi au devenit de îndată printre cele mai căutate şi mai studiate; zeci şi sute de psalţi români pot să mărturisească faptul că prin acestea l-au avut dascăl pe marele profesor. Începînd cu anul 2002, cînd a venit în România pentru prima dată cu Corul Byzantin Grec, însoţindu-i pe părinţii vatopedini în pelerinajul lor, Lykourgos Anghelopoulos a vizitat România aproape în fiecare an, răsădind aici seminţele duhovniceşti ale experienţei sale muzicale şi împărtăşind din dragostea sa de muzică tuturor celor ce l-au căutat.

Concertul Corului Byzantin Grec la Ateneul Român, Octombrie 2002. Partea întîi *Concertul Corului Byzantin Grec la Ateneul Român, Octombrie 2002. Partea a doua *

Dascălul Lykourgos i-a iubit pe români şi i-a sprijinit cu toată inima sa, ajutîndu-i cu tot ce avea - cărţi, înregistrări, partituri -, de multe ori în dăruindu-le pînă şi puţinii săi bani studenţilor care îl căutau la Athena.

Părintele Justin Pârvu l-a ascultat adeseori pe Lykourgos Anghelopoulos, prin înregistrările pe care i le-au adus părinţii şi maicile de pe această vale, şi ne-a zis că partiturile şi felul de înţelegere a muzicii îi aduc aminte de psalţii români pe care i-a aflat la Mănăstirea Durău în tinereţea sa, în anii 1930.

A rînduit Dumnezeu ca Lykourgos Anghelopoulos să ajungă şi la Mănăstirea Petru Vodă, în vara lui 2009. Aflînd Părintele Justin că profesorul va veni la Petru Vodă, de emoţie a cîntat cîteva ceasuri de pe cărţile de psaltică pe care le ţinea în chilie.

În cele din urmă Lykourgos a ajuns şi a intrat, împreună cu ceilalţi psalţi greci, în biserică, unde a cîntat troparul Sfinţilor Arhangheli, apoi compoziţia "Doamne, femeia ceea ce căzuse", din Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanu, şi chinonicul "Lăudaţi pe Domnul din ceruri" de Sfîntul Ioan Cucuzel. Părintele Justin i-a invitat la masă, după care l-a binecuvîntat pe iubitul dascăl de muzică bisericească.

Troparul Sfinţilor Arhangheli *Stihira "Doamne, femeia" şi chinonicul "Ἀνείτε τὸν Κύριον" *Cuvîntul şi binecuvîntarea Părintelui Justin către Lykourgos Anghelopoulos *

Întîlnirea lor a fost una din cele mai de folos pentru istoria culturală bisericească contemporană, pentru că din acel an Părintele Justin a sprijinit financiar toate ediţiile MasterClass-ului de Cînt Byzantin desfăşurate la Iaşi anual şi venirea la cursurile de masterat de la Conservatorul ieşean a profesorului Iorgos Constantinou, ucenicul şi mîna dreaptă a lui Lykourgos. Cu toţii ne-am folosit din plin de roadele acestei iubiri pentru muzica Sfintei Biserici.

Despărţirile de cei iubiţi sînt cele mai dureroase şi mai greu de purtat. Ştim, însă, că nu peste mult, venindu-ne şi nouă vremea să părăsim această viaţă, de vom fi găsiţi îmbrăcaţi în Harul Duhului Sfînt, ne vom sălăşlui împreună cu Toţi Sfinţii, care ne-au iubit şi pe care i-am iubit, şi cu această nădejde ne mîngîiem inimile. Pînă atunci, Lykourgos Anghelopoulos va cînta împreună cu Îngerii, cu Sfinţii melozi din toată vremea şi cu Părintele nostru Justin lauda cea neîncetată a Domnului Dumnezeu cel în Treime proslăvit.

Veşnica lui pomenire!

monahul Filotheu Bălan,

Mănăstirea Petru Vodă

 

Media


Gold Picasa Gallery

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Ultimele Articole

 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a șasea zi

  WhatsApp Image 2021 07 17 at 22.07.03Ultima zi a ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în perioada 11-16 iulie la Iași, a început cu prezentarea doamnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, alături de membri ai Ansamblului Floralia - „Copiști români și creații ale acestora în manuscrisele de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași”. Au fost aduse în atenție aspecte privind sursele bibliografice folosite, informații despre viața unora dintre autorii de manuscrise, mai ales din viața Sfântului Iosif Naniescu, și s-au exemplificat fragmente din mai multe cântări. Doamna conferențiar a subliniat faptul că multe dintre aceste cântări din secolul al XIX-lea, în notație hrisantică, sunt prea puțin cunoscute, în principal datorită faptului că nu au fost publicate, și că ele reprezintă o colecție care se cuvine să fie valorificată.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a cincea zi

  WhatsApp Image 2021 07 16 at 13.00.36Cea de-a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în această perioadă la Iași, a debutat cu prezentarea doamnei dr. Yevgeniya Ignatenko - „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769:  rezultate noi ale cercetarii”. Prelegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a manuscrisului Octoihului grec, scris în notație kieveana și destinat monahilor ucraineni care l-au urmat pe Sfântul Paisie Velicicovschi în Moldova, și manuscrise sinaite care cuprindeau aceleași cântări, în notație medie bizantină, aflate în Sankt Petersburg.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a patra zi

  WhatsApp Image 2021 07 15 at 10.33.01Cea de a patra zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași a început cu multă bucurie, odată cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou– „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Doamna cercetător din Atena a adus în atenția cursanților aspecte legate de modul în care se desfășura activitatea corurilor în perioada înfloritoare a Bizanțului. A fost analizată, în special, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, prezentarea cuprinzând atât elemente istorice cât și practice, și modul în care unele dintre ele au supraviețuit în practica liturgică a credincioșilor de rit vechi.

  În cele ce au urmat, doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru, de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, a susținut cursul  intitulat „Imne închinate Maicii Domnului”. În cadrul acestuia fost analizat Imnul Acatist, cea mai frumoasă cântare închinată Născătoarei de Dumnezeu, precum și alte imne paleocreștine care descriu cele mai importante momente din viața Fecioarei Maria. Au fost prezentate și numeroase manuscrise - mărturii ale vechilor notații, precum și evoluția melodică a acestor cântări de laudă.

  Ziua a continuat cu una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul acestui Masterclass de Cânt Bizantin, al treilea curs practic de interpretare psaltică susținut de domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol). De această dată s-a pus accentul pe înțelegerea și exersarea intervalelor, precum și pe importanța însușirii partiturilor, dincolo de învățarea propriu-zisă a notațiilor. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trăirea psalților poate fi transmisă celor care ascultă muzica bizantină doar după găsirea puterii și resurselor interioare.

  Următoarea activitate, partea a II-a a cursului de muzică răsăriteană cultă, a reunit participanții ediției a XIV-a a masterclass-ului cu studenți și profesori din Grecia, precum și cu membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Cursul, coordonat de doamna Maria Alexandru, a continuat studierea unor piese din opera lui Dimitrie Cantemir, precum și a unor piese didactice prin care s-au exersat mai multe tipuri de macamuri.

  Al treilea curs pe tema ethosului cântărilor pe larg i-a implicat atât pe participanții din sală, cât și pe cei din online în interpretarea partiturilor, evidențiind importanța studierii îndelungate, cu simplitate, fără ison, căutând și păstrând liniștea interioară.

  Așadar, și astăzi, cursanții au beneficiat de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă, engleză și română, asigurându-se traducerea orală consecutivă, pentru cursurile domnului Panagiotis Neochoritis, și simultană, pentru conferințe.

  Mâine, în a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, doamna cercetător Evghenia Ignatenko va prezenta lucrarea „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769”, Ieromonahul Petru Pruteanu va vorbi despre „Liturghia Cuvântului,”  domnul Panagiotis Neochoritis va continua seria cursurilor practice de interpretare psaltică și doamna Maria Alexandru va face al treilea curs de muzică răsăriteană cultă.

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

  WhatsApp Image 2021 07 14 at 10.56.45Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment - Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – prima zi

  WhatsApp Image 2021 07 12 at 20.21.38Festivitatea de deschidere a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, aflat la a XIV-a ediție, a avut loc astăzi, 12 iulie 2021, în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

  La eveniment au fost participat domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, președinta Școlii doctorale din cadrul aceleiași universități și domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

  Online a fost prezentă și  doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic. și domnul prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.

  Directorul artistic al evenimentului, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, a rostit cuvântul de bun venit. „Acest eveniment începe astăzi, 12 iulie cu sărbătoarea Icoanei nefăcute de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița și cu pomenirea cuviosului părinte Paisie Aghioritul. Cu bucurie punem, așadar, început bun acestui eveniment  care reunește atât în format fizic, cât și online, peste o sută de iubitori ai Artei Psaltice din rândul laicilor sau monahilor, profesorilor, elevilor, studenților, reprezentanți ai diferitelor instituții de educație sau bisericești.” Domnia sa a evidențiat și faptul că la această ediție participanții sunt din România, dar și de peste hotare, din Statele Unite, din Canada, Grecia, Germania, și Marea Britanie.

  Ca reprezentant al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, a fost părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei, care a adresat un mesaj participanților și organizatorilor. „Trebuie să observăm cu onestitate că mai ales în zilele de astăzi, este un mare dar să te descoperi cu atât de multă disponibilitate, oferind din experiența acumulată în ani și ani de studiu și de nevoință, pentru a transmite mai departe vocația și măiestria Artei Psaltice. Este o lucrare pe care Domnul nu o va trece cu vederea, aducând fiecăruia, cu harul Său, nu numai inspirație și putere, ci din darurile cele mari, pe care le rânduiește celor care lucrează cu bucurie cele ale Lui.

  Părintele a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu gândul ca lucrarea desfășurată în aceste zile să fie frumoasă, rodnică și aducătoare de negrăită bucurie.

  În cele ce au urmat, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, le-a urat succes tuturor celor care sunt implicați în acest proiect și a anunțat unul dintre planurile de viitor ale instituției pe care o reprezintă. „Ne gândim din ce în ce mai serios la consolidarea și extinderea programului de artă religioasă și la nivel internațional. Dorim să facem o extensie în Grecia, pentru că arta cântului bizantin ne aduce împreună și ne aduce mai aproape de credință. Sperăm ca Masterclass-ul organizat la Iași să fie nu doar un eveniment care are loc anual, ci să devină o permanență și o valoare pe care să ne așezăm fundamentele învățământului universitar.

  Directoarea Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest festival în zona Moldovei și nu numai. „Masterclass-ul de Cânt Bizantin este un eveniment unic nu doar în România, datorită asocierii dintre artistic, cultural, pedagogic și religios. Pe parcursul celor 14 ani, această manifestare artistică a creat un fenomen, o nouă mentalitate, o nouă filosofie asupra muzicii bisericești ortodoxe. A creat o corelare deosebită cu învățământul și faptul că la Iași avem muzică religioasă la nivel de licență și masterat, care a fost consolidată în paralel cu dezvoltarea Materclass-ului,  ne determină să facem un pas mai departe și să deschidem o linie de cercetare și studiu la nivel de doctorat.”

  Domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și-a exprimat aprecierea față de organizatori și participanți și a vorbit despre caracterul internațional al evenimentului. „Acest Masterclass este important și pentru că unește omul din diferite zone ale globului. Dacă între popoare există bariere lingvistice, limba fiind o formă de comunicare, în mod sigur prin muzică, fiind un limbaj universal, aceste bariere dispar.”

  Un gând de bucurie a venit și din partea doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru. „Masterclass-ul de la Iași reunește atâtea persoane dăruite acestei arte, fie ca învățăcei, fie ca îndrumători și încearcă să îmbine slujirea și trăirea profundă a acestei muzici cu studiul asiduu și cu profesionalismul.

  Invitatul special, domnul Panagiotis Neochoritis, care de șase ediții este prezent la Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin, le-a vorbit celor prezenți despre bucuria cu care se întoarce de fiecare dată la Iași, felicitându-i totodată pe organizatori pentru munca și entuziasmul de care au dat dovadă chiar și în această perioadă de pandemie.  Mai mult, domnia sa a evidențiat faptul că drumul Artei Psaltice de la Constantinopol la Iași a fost făcut cu mult timp în urmă, iar legăturile dintre aceste două zone cu o deosebită importanță istorică se păstrează până azi.

  La final, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu le-a mulțumit invitaților, celor prezenți, partenerilor și colaboratorilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect.

  După festivitatea de deschidere a urmat prezentarea intitulată „Ethosul Artei Psaltice în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii”, susținută de prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.  Pornind de la texte biblice și de la citate din Sfinții Părinți, mai ales din Sfântul Vasile cel Mare, domnul Vourlis a vorbit despre ethos ca mod de simțire care nu caracterizează doar un stil de interpretare, individual, ci și de ethos ca mod de simțire al unui popor. Pornind de la exemplul viziunii serafimilor cu șase aripi, cântând în cor „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,” și sublinnind faptul că muzica psaltică este inspirată de Duhul Sfânt, vorbitorul a extrapolat acest exemplu de psalmodiere a îngerilor ca model de învățătură pentru psalți: cântarea se face dialogic, la două strane în armonie și conlucrare, folosind doar vocea, nu și alte instrumente, într-o stare de prezență care implica trupul, mintea, inima și sufletul.

  La această ediție, primul din cele două cursuri practice zilnice ale domnului Neochoritis urmărește ascultarea individuală a participanțior avansați și oferirea de feedback particularizat. La cursul de seara, de trei ore, exemplele sunt din cântări pe larg vechi - din Imnul Heruvic, mai precis. În această primă zi de Masterclass s-a lucrat pe un Imn Heruvic al lui Petru Lampadarie, explicându-se ethos-urile întâlnite și discutându-se despre ison.

  Mâine, 13 iulie 2021, începând cu ora 9:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de către psalții Catedralei, membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

  Momentul liturgic va fi potențat și de unul festiv, cu acordarea, la propunerea Asociației Culturale Byzantion, a celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Iașilor  pentru laici domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic).

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021