30 de sfaturi pentru psaltul român contemporan

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

partitura 4Fraţilor, să împlinim sincer, cu încă mai multă credinţă, lucrarea imnelor,  

fiind încredinţaţi că am dobîndit mare slavă de la Dumnezeu, ca unii cărora,

[…] ni s-a îngăduit să cîntăm minunile Dumnezeului celui veşnic.”

(Sfântul Nichita din Remesiana, De psalmodiae bono).

 

Iubiți frați întru Hristos, știu că înțelepciunea acestui popor ne îndeamnă, precum o mărturisește și marele nostru dascăl Anton Pann, că e mai bine să tăcem dacă nu avem ceva mai bun de spus decât tăcerea însăși. Și mai știu că nimeni dintre noi, la vârsta noastră, nu se cuvine să dea sfaturi celorlalți, până nu a ajuns la starea maturității în meșteșugul psaltichiei.

Conștient fiind de toate acestea, îndrăznesc să vă adresez cu multă dragoste și implicare câteva gânduri care pot fi, pentru unii dintre noi, folositoare: ne aflăm într-un moment crucial în contextul postrevoluționar, când se decid din nou drumurile, cărările pe care va continua - din punct de vedere stilistic - arta psaltică în România. Suntem o generație tânără, pe umerii căreia a căzut această importantă misiune, aceea de a revigora muzica din bisericile dreptmăritoare într-o manieră corectă, autentică, tradițională, bine argumentată. Suntem privilegiații care au acces la informație muzicală de o diversitate stilistică literalmente covârșitoare, aspect ce poate constitui de multe ori o provocare la discernământ și selecție în baza unor criterii sănătoase.

De aceea, iubiți frați ai cântului pentru Hristos, îndrăznesc să vă împărtășesc din gândurile mele ce au scopul de a cultiva frumosul și autenticul în strana românească:

 1. Cântați de fiecare dată în strană cu multă grijă la starea sufletească și trupească, la gândurile emanate, la mișcările, gesturile și vorbele pe care le manifestați. Sf. Vasile cel Mare aseamănă psaltul cu îngerul chemat spre doxologie. Suntem receptați ca un reper muzical, dar mai întâi, comportamental.
 2. Cântarea spre slava lui Dumnezeu este mai importantă decât orice concert pe cele mai mari scene ale lumii, pentru care soliști ajunși la cele mai mari performanțe se pregătesc luni întregi. Cugetați la aceasta și investiți gând și pregătire în această direcție.
 3. Învătați de la un profesor notația psaltică și cântați cât mai mult pe note. Veți deschide porțile către un repertoriu imens de cântări, nestemate ale compozitorilor din toate timpurile. Cât privește cântarea practică (direct de pe text), sursa primă de inspirație rămâne tot cântarea pe note.
 4. Încercați să alternați cărțile folosite în strană. Astfel, vă veți îmbogăți repertoriul abordat și viziunea la nivel stilistic.
 5. Nu acceptați orice piesă, fiți selectivi în a vă alege repertoriul. Promovați în strană colecțiile clasice, autorii clasici. Clasicul în psaltică nu este spectaculos, ci aduce echilibrul și frumosul, simetria și sobrietatea.
 6. Ascultați selectiv, îmbogățiți-vă discografia cu audiții în primul rând ale celor mai mari interpreți. Luați-i, mai întâi, ca reper deduh, de rugăciune și apoi de tehnică, de virtuozitate. La început, aceștia nu vă vor părea la fel de virtuoși ca alți soliști, dar cu timpul vă veți forma un gust mult mai rafinat și veți căuta starea de rugăciune în locul spectacolului, echilibrul și așezarea în locul modulațiilor dese și ale schimbărilor dese de ison, octoihia clasică în locul compozițiilor de filiație macamoidală, scrierea sinoptică în locul celei analitice.
 7. Faceți deosebire între „grecisme” și marii interpreți care depășesc granițele etnice. Nu uitați, de pildă, pe cine critică dar și pe cine laudă Macarie Ieromonahul. Noi, suntem viitori dascăli și trebuie să „creștem” cu mult discernământ.
 8. Nu vă mulțumiți doar cu repertoriul propus de o antologie. Câteodată, editorul preferă piese mai „nonclasice” sau care nu întregesc, întotdeauna, seria celor opt glasuri (în cazul heruvicelor, de exemplu). Cercetați manuscrisele și scoateți la iveală și alte piese preferate de obștile mănăstirilor românești.
 9. Respectați, încurajați, promovați octoihia bisericească. Construiți-vă un repertoriu clasic de opt heruvice săptămânale, duminicale și praznicale, opt chinonice, opt axioane, opt rânduri de tropare la Fericiri, opt doxologii grabnice și pe larg, opt prochimene ale Apostolului și Aliluia, etc. Prin asta vor vedea toți complexitatea copleșitoare a tezaurului lăsat nouă de către compozitori.
 10. Încurajați cântarea în două strane. Toată creația Sfinților Imnografi a fost gândită pentru două strane. Este unul din secretele dinamizării slujbelor. Începeți să revigorați această tradiție de secole, în ciuda reținerilor, a obiceiurilor sau temerilor legate de pregătirea personală.
 11. Încurajați toată biserica să cânte tot ceea ce poate fi cântat corect, în duhul tradiției de secole. Dați-le credincioșilor texte și partituri multiplicate, chiar dacă la început vor fi timizi. Dirijați-i, explicați-le, pregătiți-i, adunați-i în jurul stranei, copii, adulți, femei, bărbați. Dascălul are, prin definiție, și o funcție didactică în comunitate, pe linie muzical-liturgică.
 12. Rugați pe preoții slujitori să vă sprijine inițiativele acestea didactice, de instruire în cântare a oamenilor, fără teama că lumea va reacționa. Nu subestimați puterea credincioșilor de a învăța. Vor răspunde pe măsura cerințelor.
 13. Rugați pe preoții din altar să cânte, atunci când se cere acest lucru (de exemplu, imnurile Veniți să ne închinăm, Lumină lină, Doamne mântuiește, Și ne auzi dar și Sfinte Dumnezeule sau prochimenele de seară în dialog cu cele două strane, etc.)
 14. Revigorați toate tipurile de cântare în biserică, după modelele descrise de către Sfinții Părinți. În felul acesta, veți experia plenitudinea laudei aduse de către toată suflarea, ca o închipuire a trinității: altarul îl simbolizează pe Tatăl, Fiul cu cele două firi este simbolizat prin cele două strane iar revărsarea Duhului este simbolizată de către mulțimea de credincioși.
 15. Cercetați tipicul și încercați să îl respectați întocmai, nu doar sub aspect liturgic ci și muzical. Asumați-vă acest lucru ca o perfecționare personală permanentă, până la a cânta, pe cât posibil, ținând cont de contextul liturgic, de glasuri, de tacturi, de genurile compoziționale, de podobii (reamintiți-vă podobiile și exersați asemănândele, înainte de slujbe), trăind experiența urcușului de la simple citiri de psalmi, lecturări ecfonetice, tropare și stihiri până la matimi sau irmoase calofonice.
 16. Mergeți la privegheri, îmbogățiți-vă experiența de strană cu slujbe diverse și contexte liturgice diverse.
 17. Faceți repetiții, dacă puteți, pentru slujbele ce urmează. Pregătiți repertoriul pentru marile sărbători și mai ales pentru hram. Slujba de hram să vă fie, pe lângă Învierea Domnului, sărbătoarea cea mai așteptată, unde timpul se desfată de frumusețea și tihna cântărilor.
 18. Nu folosiți isokratima (claviatură cu amplificare pentru ison) pentru niciun motiv la slujbe, ci doar la repetiții (dacă este lipsă de isonari)! Este precum candela electrică, fără vibrație și duh, fără energie și dinamică. Toată suflarea să laude pe Domnul! Parohiile să își crească de mici cântăreți care să refacă bogăția ierarhică a clerului inferior. Tineri și bătrâni, femei și bărbați, fiecare, în funcție de posibilități poate citi, sau poate ține isonul, poate fi canonarh, tipicar, cântăreț, domestic, lampadar sau, în final, protopsalt. Lăsați lumea să se apropie de strană, fiecare cu priceperea și aportul lui. Rezultatele se vor lăsa așteptate, dar bucuria va fi cu mult mai mare.
 19. Căutați să lecturați cât mai corect în stil ecfonetic fragmentele din Apostol, Paremii, răspunsuri la ectenii, Răspunsuri Mari etc. Există astăzi o puternică tendință de hipermelodizare sau cântare operistică (sau chiar pe voci) a ecfonezelor, străină de duhul și ethosul stilului ecfonetic.
 20. Luați lecții de canto clasic - nu trebuie cantitate, ci calitate - ore consistente cu profesori buni (Atenție! O tehnică defectuoasă poate duce la distrugerea vocii). În felul acesta, va crește interesul pentru dezvoltarea canto-ului în stil psaltic, un domeniu pe cât de necesar, pe atât de inexistent (cu prea puține excepții). Nu vă fie teamă! Canto-ul clasic, asistat de practica de strană, nu vă va denatura stilul psaltic de cântare, ci vă va învăța principii de bază pentru igiena vocală și folosirea corectă a aparatului sonor.
 21. Cântați îngrijit, cu multă atenție. Nu acceptați niciun exces vocal! Vocea este o investiție pe termen lung.
 22. Evitați cu orice preț să cântați dacă: nu v-ați încălzit bine vocea, sunteți răgușiți, sunteți extenuați vocal, aveți disfonie (!), este ger. Ajutați-i pe cei care prezintă probleme grave de tehnică vocală. Cântatul îndelung alături de ei vă poate influența tehnica de cânt.
 23. Căutați cât mai mult compania celor mai instruiți ca voi, atât în citirea notației cât și în tehnica vocală dobândită. A fi tânăr psalt, fără să fi ucenicit mai mulți ani pe lângă un dascăl (situație de nedorit, dar extrem de întâlnită) reprezintă, sperăm, o perioadă de tranziție pentru muzica psaltică din România și care se va îndrepta cu timpul.
 24. Dacă cineva își manifestă nemulțumirea cu privire la modul în care ați cântat, să știți că este un prilej bun de a reflecta asupra corectitudinii execuției, a capacității de redare a caracteristicilor glasului ales, a atenției cu care am selectat piesele în funcție de pregătirea și nu de entuziasmul propriu, a gradului și capacității de receptivitate a piesei de către preot sau credincioși, în fine, a diplomației de a construi lucruri mari, atent și cu pași mărunți.
 25. Fiți deosebit de selectivi și perfecționiști atunci când vă propuneți să postați o înregistrare proprie pe internet!!! Cei mai tineri o vor lua drept model iar oamenii din alte domenii, religii etc. o vor considera o imagine sonoră ce ilustrează cântarea ortodoxă. O intepretare bună nu este dată doar de o voce bună. Mai presus de aspecte fundamentale precum intonație, intervale, atracții, scară, ornamente, tempo, timbralitate, emisie vocală, criterii de alegere a piesei, intenție, controlarea contextului obiectiv și subiectiv al înregistrării etc. ea trebuie să a) transmită un mesaj de rugăciune - nu lacrimogenă, pietistă, dar nici dură, insensibilă, ci în echilibrul fin al stilului bizantin, b) să fie o interpretare plăcută auzului dar în stilul psaltic și c) să fie mărturie a predaniei, a stilului învățat, preluat de la un dascăl (în cazul nostru, este mai dificil, ceea ce susține cu atât mai mult ideea de a fi selectivi).
 26. Citiți mult despre muzica universală. Construiți-vă o cultură generală, astfel încât să încurajați nașterea unei generații demuzicieni compleți, conștienți de tezaurul universal și puternic ancorați în predania, teoria și scrierile înaintașilor melurgi.
 27. Citiți mult despre muzica bizantină. Veți putea, astfel, aprecia cultura muzicală bisericească ca rugăciune, dar și ca artă și știință, cu valențe multiple, demnă de cercetat la nivel academic, precum celelalte arte. 
 28. Promovați muzica psaltică românească, dar mai întâi cercetați îndelung prin ce se caracterizează ea. Analizați compozitorii români clasici și manuscrisele românești de referință. Muzica psaltică românească trebuie să se regăsească printr-un repertoriu ce răspunde obligatoriu tuturor ipostazelor slujbelor bisericești: de la liturghia săptămânală până la cea a marilor praznice, de la tropare până la irmoase calofonice, de la Irmologhion până la Matimatar, Papadichie, Chinonicar etc.
 29. Fiți demni de condiția de psalt. Fiți conștienți de valoarea misiunii voastre, de chemarea de a îndrepta credincioșii spre a înălța lui Dumnezeu „cântare de biruință”.
 30. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne ferească de nepăsare, delăsare, deznădejde și ignoranță și să ne sădească în suflet setea de cunoaștere și descoperirea trăirii prin cântare!

Cu dragoste pentru psaltul contemporan,

Adrian Sîrbu

Asociația Culturală „Byzantion”

Comentarii   

0 # Cu aleasa pretuire,Tone Mihail 15-05-2016 02:28
Hristos a inviat!
Sublim,inaltator!
Nu aveti numai glasul de inger ,ci si inima!
Bunul Dumnezeu sa deschida toate inimile sa inteleaga mesajul si sa il aseze lucrator in cantarile tuturor psaltilor,spre Slava Sa !
Multumim Domnului ca v-am cunoscut si pentru ceea ce sunteti pentru psaltul roman si toata ortodoxia!
Domnul sa va sporeasca in toate !
Cu profund respect si deosebita admiratie,
Mihail Tone si parintii
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Ultimele Articole

 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a șasea zi

  WhatsApp Image 2021 07 17 at 22.07.03Ultima zi a ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în perioada 11-16 iulie la Iași, a început cu prezentarea doamnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, alături de membri ai Ansamblului Floralia - „Copiști români și creații ale acestora în manuscrisele de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași”. Au fost aduse în atenție aspecte privind sursele bibliografice folosite, informații despre viața unora dintre autorii de manuscrise, mai ales din viața Sfântului Iosif Naniescu, și s-au exemplificat fragmente din mai multe cântări. Doamna conferențiar a subliniat faptul că multe dintre aceste cântări din secolul al XIX-lea, în notație hrisantică, sunt prea puțin cunoscute, în principal datorită faptului că nu au fost publicate, și că ele reprezintă o colecție care se cuvine să fie valorificată.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a cincea zi

  WhatsApp Image 2021 07 16 at 13.00.36Cea de-a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în această perioadă la Iași, a debutat cu prezentarea doamnei dr. Yevgeniya Ignatenko - „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769:  rezultate noi ale cercetarii”. Prelegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a manuscrisului Octoihului grec, scris în notație kieveana și destinat monahilor ucraineni care l-au urmat pe Sfântul Paisie Velicicovschi în Moldova, și manuscrise sinaite care cuprindeau aceleași cântări, în notație medie bizantină, aflate în Sankt Petersburg.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a patra zi

  WhatsApp Image 2021 07 15 at 10.33.01Cea de a patra zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași a început cu multă bucurie, odată cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou– „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Doamna cercetător din Atena a adus în atenția cursanților aspecte legate de modul în care se desfășura activitatea corurilor în perioada înfloritoare a Bizanțului. A fost analizată, în special, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, prezentarea cuprinzând atât elemente istorice cât și practice, și modul în care unele dintre ele au supraviețuit în practica liturgică a credincioșilor de rit vechi.

  În cele ce au urmat, doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru, de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, a susținut cursul  intitulat „Imne închinate Maicii Domnului”. În cadrul acestuia fost analizat Imnul Acatist, cea mai frumoasă cântare închinată Născătoarei de Dumnezeu, precum și alte imne paleocreștine care descriu cele mai importante momente din viața Fecioarei Maria. Au fost prezentate și numeroase manuscrise - mărturii ale vechilor notații, precum și evoluția melodică a acestor cântări de laudă.

  Ziua a continuat cu una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul acestui Masterclass de Cânt Bizantin, al treilea curs practic de interpretare psaltică susținut de domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol). De această dată s-a pus accentul pe înțelegerea și exersarea intervalelor, precum și pe importanța însușirii partiturilor, dincolo de învățarea propriu-zisă a notațiilor. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trăirea psalților poate fi transmisă celor care ascultă muzica bizantină doar după găsirea puterii și resurselor interioare.

  Următoarea activitate, partea a II-a a cursului de muzică răsăriteană cultă, a reunit participanții ediției a XIV-a a masterclass-ului cu studenți și profesori din Grecia, precum și cu membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Cursul, coordonat de doamna Maria Alexandru, a continuat studierea unor piese din opera lui Dimitrie Cantemir, precum și a unor piese didactice prin care s-au exersat mai multe tipuri de macamuri.

  Al treilea curs pe tema ethosului cântărilor pe larg i-a implicat atât pe participanții din sală, cât și pe cei din online în interpretarea partiturilor, evidențiind importanța studierii îndelungate, cu simplitate, fără ison, căutând și păstrând liniștea interioară.

  Așadar, și astăzi, cursanții au beneficiat de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă, engleză și română, asigurându-se traducerea orală consecutivă, pentru cursurile domnului Panagiotis Neochoritis, și simultană, pentru conferințe.

  Mâine, în a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, doamna cercetător Evghenia Ignatenko va prezenta lucrarea „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769”, Ieromonahul Petru Pruteanu va vorbi despre „Liturghia Cuvântului,”  domnul Panagiotis Neochoritis va continua seria cursurilor practice de interpretare psaltică și doamna Maria Alexandru va face al treilea curs de muzică răsăriteană cultă.

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

  WhatsApp Image 2021 07 14 at 10.56.45Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment - Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – prima zi

  WhatsApp Image 2021 07 12 at 20.21.38Festivitatea de deschidere a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, aflat la a XIV-a ediție, a avut loc astăzi, 12 iulie 2021, în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

  La eveniment au fost participat domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, președinta Școlii doctorale din cadrul aceleiași universități și domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

  Online a fost prezentă și  doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic. și domnul prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.

  Directorul artistic al evenimentului, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, a rostit cuvântul de bun venit. „Acest eveniment începe astăzi, 12 iulie cu sărbătoarea Icoanei nefăcute de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița și cu pomenirea cuviosului părinte Paisie Aghioritul. Cu bucurie punem, așadar, început bun acestui eveniment  care reunește atât în format fizic, cât și online, peste o sută de iubitori ai Artei Psaltice din rândul laicilor sau monahilor, profesorilor, elevilor, studenților, reprezentanți ai diferitelor instituții de educație sau bisericești.” Domnia sa a evidențiat și faptul că la această ediție participanții sunt din România, dar și de peste hotare, din Statele Unite, din Canada, Grecia, Germania, și Marea Britanie.

  Ca reprezentant al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, a fost părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei, care a adresat un mesaj participanților și organizatorilor. „Trebuie să observăm cu onestitate că mai ales în zilele de astăzi, este un mare dar să te descoperi cu atât de multă disponibilitate, oferind din experiența acumulată în ani și ani de studiu și de nevoință, pentru a transmite mai departe vocația și măiestria Artei Psaltice. Este o lucrare pe care Domnul nu o va trece cu vederea, aducând fiecăruia, cu harul Său, nu numai inspirație și putere, ci din darurile cele mari, pe care le rânduiește celor care lucrează cu bucurie cele ale Lui.

  Părintele a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu gândul ca lucrarea desfășurată în aceste zile să fie frumoasă, rodnică și aducătoare de negrăită bucurie.

  În cele ce au urmat, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, le-a urat succes tuturor celor care sunt implicați în acest proiect și a anunțat unul dintre planurile de viitor ale instituției pe care o reprezintă. „Ne gândim din ce în ce mai serios la consolidarea și extinderea programului de artă religioasă și la nivel internațional. Dorim să facem o extensie în Grecia, pentru că arta cântului bizantin ne aduce împreună și ne aduce mai aproape de credință. Sperăm ca Masterclass-ul organizat la Iași să fie nu doar un eveniment care are loc anual, ci să devină o permanență și o valoare pe care să ne așezăm fundamentele învățământului universitar.

  Directoarea Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest festival în zona Moldovei și nu numai. „Masterclass-ul de Cânt Bizantin este un eveniment unic nu doar în România, datorită asocierii dintre artistic, cultural, pedagogic și religios. Pe parcursul celor 14 ani, această manifestare artistică a creat un fenomen, o nouă mentalitate, o nouă filosofie asupra muzicii bisericești ortodoxe. A creat o corelare deosebită cu învățământul și faptul că la Iași avem muzică religioasă la nivel de licență și masterat, care a fost consolidată în paralel cu dezvoltarea Materclass-ului,  ne determină să facem un pas mai departe și să deschidem o linie de cercetare și studiu la nivel de doctorat.”

  Domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și-a exprimat aprecierea față de organizatori și participanți și a vorbit despre caracterul internațional al evenimentului. „Acest Masterclass este important și pentru că unește omul din diferite zone ale globului. Dacă între popoare există bariere lingvistice, limba fiind o formă de comunicare, în mod sigur prin muzică, fiind un limbaj universal, aceste bariere dispar.”

  Un gând de bucurie a venit și din partea doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru. „Masterclass-ul de la Iași reunește atâtea persoane dăruite acestei arte, fie ca învățăcei, fie ca îndrumători și încearcă să îmbine slujirea și trăirea profundă a acestei muzici cu studiul asiduu și cu profesionalismul.

  Invitatul special, domnul Panagiotis Neochoritis, care de șase ediții este prezent la Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin, le-a vorbit celor prezenți despre bucuria cu care se întoarce de fiecare dată la Iași, felicitându-i totodată pe organizatori pentru munca și entuziasmul de care au dat dovadă chiar și în această perioadă de pandemie.  Mai mult, domnia sa a evidențiat faptul că drumul Artei Psaltice de la Constantinopol la Iași a fost făcut cu mult timp în urmă, iar legăturile dintre aceste două zone cu o deosebită importanță istorică se păstrează până azi.

  La final, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu le-a mulțumit invitaților, celor prezenți, partenerilor și colaboratorilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect.

  După festivitatea de deschidere a urmat prezentarea intitulată „Ethosul Artei Psaltice în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii”, susținută de prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.  Pornind de la texte biblice și de la citate din Sfinții Părinți, mai ales din Sfântul Vasile cel Mare, domnul Vourlis a vorbit despre ethos ca mod de simțire care nu caracterizează doar un stil de interpretare, individual, ci și de ethos ca mod de simțire al unui popor. Pornind de la exemplul viziunii serafimilor cu șase aripi, cântând în cor „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,” și sublinnind faptul că muzica psaltică este inspirată de Duhul Sfânt, vorbitorul a extrapolat acest exemplu de psalmodiere a îngerilor ca model de învățătură pentru psalți: cântarea se face dialogic, la două strane în armonie și conlucrare, folosind doar vocea, nu și alte instrumente, într-o stare de prezență care implica trupul, mintea, inima și sufletul.

  La această ediție, primul din cele două cursuri practice zilnice ale domnului Neochoritis urmărește ascultarea individuală a participanțior avansați și oferirea de feedback particularizat. La cursul de seara, de trei ore, exemplele sunt din cântări pe larg vechi - din Imnul Heruvic, mai precis. În această primă zi de Masterclass s-a lucrat pe un Imn Heruvic al lui Petru Lampadarie, explicându-se ethos-urile întâlnite și discutându-se despre ison.

  Mâine, 13 iulie 2021, începând cu ora 9:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de către psalții Catedralei, membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

  Momentul liturgic va fi potențat și de unul festiv, cu acordarea, la propunerea Asociației Culturale Byzantion, a celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Iașilor  pentru laici domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic).

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021