Sari la conținut

Jurnal de eveniment: Masterclass de cânt bizantin, prima zi

mcb14 repetitie galanis site

În amfiteatrul festiv al Universității de Arte „George Enescu” a avut loc deschiderea oficială a Masterclass-ului de Cânt Bizantin, ajuns anul acesta la ediția a șaptea. După prezentarea invitaților care vor susține cursuri teoretice și psaltice și conferințe, a luat cuvântul doamna Decan a Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, doamna Laura Vasiliu.

În discursul său, a subliniat importanța Masterclass-ului ca fenomen cultural și spiritual în spațiul ortodox românesc, un fenomen care are deja o istorie marcată, încă de la începutul ei, de prezența și sprijinul arhonte protopsaltului Lykourgos Angelopoulos. Arhimandritul Hrisostom Rădășanu a transmis mesajul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și a ținut slujba de pomenire a lui Lykourgos Angelopoulos, recompensat anul trecut cu titlul de Doctor Honorius Causa al Universității de Arte „George Enescu” și trecut la Domnul în luna mai 2014.

Asist. univ. dr. diac. Gabriel Nastasă a deschis seria conferințelor printr-o prezentare diacronică asupra cântăreților bisericești din Moldova, urmărind perioada de sfârșit de secol al XIX-lea și din prima jumătate a secolului al XX-lea. Menirea acestei conferințe a fost aceea de a furniza argumente istorice pentru o pledoarie necesară care vizează schimbarea, în contextul actual, a statutului cântăreților(psalților). Cursurile practice au fost deschise de prof. dr. Georgios Konstantinou care a abordat ipostazele genului irmologic. Cursul a făcut clar deosebirea dintre genul irmologic, stihiraric și papadic, subliniind faptul că toate cântările genului irmologic se pot cânta tropăresc, potrivit și pe larg. Irmosul este un tropar care servește drept model pentru troparelele din canon. Unele tropare se interpretează după model, altele, însă, suferă modificări, în funcție de structura textului sau de preferințele psaltului. Exemplificările de la cursul domnului Konstantinou au fost făcute de protopsaltul Dimitrios Galanis, care a preluat apoi cuvântul pentru a susține o conferință pe tema „Abordări interpretative în execuția irmoaselor calofonice, din prisma tradiției orale și scrise” și cursul practic „Tehnici de interpretare a compozițiilor irmologice în funcție de contextul liturgic.” Conferința și cursul au fost punctate de exerciții practice executate în grup.

În partea a doua a zilei, conf.univ.dr. Maria Alexandru a ținut un curs opțional de kanonaki (elemente de acordaj, scările glasurilor și exerciții de bază), urmat de conferința diac. Cornel Constantin Coman (Modele metrico-muzicale bizantine în spațiul originar și spațiul românesc. O abordare istorică și teoretică) și de conferința monahului Filotheu Bălan despre stihurile Sf. Efrem Sirul și particularitățile acestora (cele mai vechi cântări de ode și podobie, înainte de stihurile grecești). După amiaza a continuat cu cursuri practice (ansamblu psaltic și ansamblu psaltic feminin).

Astfel, Masterclass-ul de Cânt Bizantin a debutat cu un program divers și bogat în experiențe de învățare și în prilejuri de înălțare sufletească prin muzică.

Sorina Chiper,

PR – Asociatia Culturală Byzantion   

Lasă un răspuns