Sari la conținut

Utrenia, glasul plagal IV

01. Hasanidis, Dumnezeu este Domnu (doi), plagal IV, tropăresc, tropar

02. Hasanidis, Dintru înălțime, plagal IV, tropăresc, tropar

03. Hasanidis, Cela ce pentru noi, plagal IV, tropăresc, sedelnă

04. Hasanidis, Cela ce pentru noi (celălalt), plagal IV, tropăresc, sedelnă

05. Hasanidis, Înviat-ai din morți, plagal IV, tropăresc, sedelnă

06. Hasanidis, Înviat-ai, plagal IV, tropăresc, sedelnă

07. Hasanidis, Antifoane, plagal IV, tropăresc, antifoane

09. Hasanidis, De dumnezeirea, din cântarea I, plagal IV, tropăresc, canon

10. Hasanidis, Cela ce ai întărit, cântarea III, plagal IV, tropăresc, canon

11. Hasanidis, Tu ești tăria mea, cântarea IV, plagal IV, tropăresc, canon

12. Hasanidis, Pentru ce m-ai lepădat, cântarea V, plagal IV, tropăresc, canon

13. Hasanidis, Curățește-mă, cântarea VI, plagal IV, tropăresc, canon

14. Hasanidis, După pogorârea lui Dumnezeu, cântarea VII, plagal IV, tropăresc, canon

15. Hasanidis, De șapte ori, cântarea VIII, plagal IV, tropăresc, canon

16. Hasanidis, Spăimântatu-s-a, cântarea IX, plagal IV, tropăresc, canon

17. Hasanidis, Ceea ce ești mai cinstită, din ga, plagal IV, tropăresc, megalinarii

18. Hasanidis, Ceea ce ești mai cinstită, din ni, plagal IV, tropăresc, megalinarii

19. Hasanidis, Ceea ce ești mai cinstită, celălalt, din ni, plagal IV, tropăresc, megalinarii

20. Hasanidis, Toată suflarea, plagal IV, potrivit, pasapnoarii

21. Hasanidis, Lăudați, plagal IV, potrivit, pasapnoarii

22. Hasanidis, Doamne, de Te-au și pus, plagal IV, potrivit, stihiră

23. Hasanidis, Doamne, armă, plagal IV, potrivit, stihiră

24. Hasanidis, Mergând Tu, plagal IV, potrivit, stihiră

25. Hasanidis, Arătându-Te pe Tine, plagal IV, potrivit, voscreasnă

26. Hasanidis, Scările plagalului D, A și voscreasna XI

27. Hasanidis, Doxologia de Manouil, plagal IV, tropăresc, doxologie

28. Hasanidis, Asmaticon la Doxologia pe scut de Manouil, plagal IV, asmaticon

29. Hasanidis, Astăzi mântuirea, plagal IV, tropăresc, tropar

30. Hasanidis, Pomenește-ne pe noi, la Fericiri, plagal IV, tropăresc, stihiră

31. Hasanidis, Pomenește-ne pe noi, cealaltă aghioritică, plagal IV, tropăresc, stihiră