Sari la conținut

Utrenia, glasul II

01. Hasanidis, Dumnezeu este Domnul, glas II, tropăresc

02. Hasanidis, Când Te-ai pogorât, glas II, tropăresc, sedelnă

03. Hasanidis, Toate tainele tale, glas II, tropăresc, sedelnă-podobie

04. Hasanidis, Iosif cel cu bun chip, glas I, tropăresc, sedelnă

05. Hasanidis, Mironosițele femei, glas II, tropăresc, sedelnă

06. Hasanidis, Preasbinecuvântată ești, glas II, tropăresc, sedelnă

07. Hasanidis, Antifoane, glas II, tropăresc, antifoane

08. Hasanidis, Exemple pentru antifoane tropărești, glas II, tropăresc, irmos teorie

09. Hasanidis, irmosul I, glas II, tropăresc, canon

10. Hasanidis, irmosul III, glas II, tropăresc, canon

11. Hasanidis, irmosul IV, glas II, tropăresc, canon

12. Hasanidis, irmosul V, glas II, tropăresc, canon

13. Hasanidis, irmosul VI, glas II, tropăresc, canon

14. Hasanidis, irmosul VII, glas II, tropăresc, canon

15. Hasanidis, irmosul VIII, glas II, tropăresc, canon

16. Hasanidis, irmosul IX, glas II, tropăresc, canon

17. Hasanidis, Ceea ce ești mai cinstită, glas II, tropăresc

18. Hasanidis, Toată suflarea, glas II, potrivit, pasapnoarii

20. Hasanidis, Toată suflarea, glas II, potrivit, pasapnoarii

21. Hasanidis, Să spună iudeii, glas II, potrivit, stihiră

22. Hasanidis, Bucurați-vă popoare, glas II, potrivit, stihiră

23. Hasanidis, Înger mai înainte, glas II, potrivit, stihiră

24. Hasanidis, Vărsatu-s-a mirul, glas II, potrivit, stihiră

25. Hasanidis, Să laude neamurile, glas II, potrivit, stihiră

26. Hasanidis, Răstignitu-Te-ai și Te-ai îngropat, glas II, potrivit, stihiră

27. Hasanidis, Cu adevărat, călcătorilor de lege, glas II, potrivit, stihiră

28. Hasanidis, glas II, potrivit

29. Hasanidis, Doxologie, Manouil, glas II, tropăresc, doxologie

30. Hasanidis, Asmaticon la Doxologie, glas II, tropăresc, asmaticon

31. Hasanidis, Doxologie, I. Kabbada, glas II, tropăresc, doxologie

33. Hasanidis, Astăzi mântuirea, glas II, tropăresc, tropar

34. Hasanidis, glas II, tropăresc, stihiră

32. Hasanidis, Asmaticon la Doxologia de I. Kabbada, glas II, tropăresc, asmaticon