Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η Αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Αλεξάνδρου και ο συναρπαστικός κόσμος της Μουσικής Παλαιογραφίας στο Masterclass Βυζαντινού Μέλους στο Ιάσιο

maria alexandru 0
maria alexandru 0

Ο εμβληματικός χαρακτήρας του Masterclass Ψαλτικής  διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη στην άμεση συμμετοχή της ακούραστης ερευνήτριας και Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Αλεξάνδρου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Μια σύνθετη προσωπικότητα, συγγραφέας πολλών μουσικολογικών μελετών, καθώς και του πιο πλήρους εγχειριδίου Παλαιογραφίας Βυζαντινής Μουσικής, ειδικός με ευρύτατη κατάρτιση, σε μια μόνιμη αναζήτηση των αμοιβαίων επιρροών μεταξύ ιστορίας, θεωρίας και πρακτικής, με ενασχόληση σχετική με την μουσική αισθητική και  μεθαισθητική, η Μαρία Αλεξάνδρου προτείνει ένα πρωτόγνωρο και συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των χειρογράφων μέσω πρακτικών και διαδραστικών παρουσιάσεων. Θα πραγματοποιήσει παρουσίαση του έργου του Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλη (13ος-14ος αι.) με έμφαση στα Μέγιστα Ανοιξαντάριά του και θα μελετηθούν τα πιο σημαντικά διδακτικά ποιήματα από τις κλασικές προπαιδείες, συμπεριλαμβανομένου του Μεγά Ίσον. Επίσης, θα γίνει αναφορά και σε συμβατικές μέθοδους για τη βελτίωση των τεχνικών ψαλτικής με τη βοήθεια ασκήσεων παραλλαγής που οι βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν με βάση τον Τροχό.

Τα μαθήματα κλασικής ανατολικής μουσικής (ανατολική ορχηστρική μουσική), που θα υποστηρίξει η  Μαρία Αλεξάνδρου και η Ομάδα Μουσικής Παλαιογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποσκοπούν στην εμβάθυνση στον κόσμο των βυζαντινών διαστημάτων και κλιμάκων με τη βοήθεια έγχορδων οργάνων. Μια νέα προσέγγιση αποτελεί η μελέτη κάποιων κλασικών ορχηστρικών έργων (με την υπογραφή του Dimitrie Cantemir ή του Γεώργιου Πράσινου), στην οποία καλούνται να παραστούν όλοι οι σπουδαστές που παίζουν ένα μη συγκερασμένο όργανο.

Adrian Sîrbu

Αφήστε μια απάντηση