Skip to content

2 sierpnia 2010 r. – X Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato 2

Kolejną, siódmą (wszystkich jest trzynaście) odsłoną X Międzynarodowego Przemyskiego Festiwalu Salezjańskie Lato 2010 był koncert zatytułowany „Od Konstantynopola do Karpat”, który odbył się w Archikatedrze Łacińskiej. Przemyskiej publiczności zaprezentował się w rumuńskiej muzyce cerkiewnej MĘSKI CHÓR BYZANTION z Rumunii pod dyrekcją Adriana Sirbu. Założony został w 1997 r. z inicjatywy arcybiskupa Daniela, Metropolity Mołdawii i Bukowiny. Głównym celem rumuńskiego chóru jest odnowienie przekazywanej ustnie rumuńskiej tradycji śpiewu bizantyjskiego, m.in. przez badanie jego nielicznych pozostałości, których nie zniszczył komunizm, oraz szukanie zależności między idiomem greckim i rumuńskim.
HONOROWY PATRONAT IMPREZY:
J. E. Ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski JÓZEF MICHALIK
Inspektor Inspektorii Krakowskiej Towarzystwa Salezjańskiego Ks. dr MAREK CHRZAN
Prezydent Miasta Przemyśla ROBERT CHOMA

ORGANIZATORZY:
PARAFIA ŚW. JÓZEFA – SALEZJANIE
PRZEMYSKIE CENTRUM KULTURY I NAUKI ZAMEK

WSPÓŁORGANIZATORZY:
INSPEKTORIA KRAKOWSKA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO
MUZEUM NARODOWE ZIEMII PRZEMYSKIEJ

http://www.kultura.przemysl.pl/?url=7&sub_url=&info=152

Leave a Reply