Sari la conținut

Jurnal de eveniment – Masterclass de Cânt Bizantin de la Iași – ediția a XVI-a- Ziua a cincea

Ultima zi de Masterclass a debutat cu prezentarea doamnei Evangelia Spyrakou despre femei și cântarea psaltică. Într-un parcurs istoric care s-a bazat pe mărturii ale pelerinilor, reprezentări iconografice din spațiul grec (Biserica Sfântul Dimitrie din Salonic) sau francez (icoana Sfintei Genoveva de la Paris) și studii bazate pe cercetări academice (Gabriel Radle – „The Veiling of Women in Byzantium: Liturgy, Hair, and Identity in a Medieval Rite of Passage”), doamna Spyrakou a subliniat prezența femeilor în spațiul și în practicile liturgice din cele mai vechi timpuri.

A urmat prezentarea coordonată de doamna profesor Maria Alexandru, care a implicat un număr mare de participanți pe scena improvizată în sala „Iustin Moisescu” din Complexul Mitropolitan. Scenariul elaborat de domnia sa a trasat viața sfintei Casia, într-un excurs narativ, dramatic, muzical și muzicologic. Au participat cursanți, în diferite roluri (cronicar, mama împăratului Teofil, împăratul Teofil, Sfânta Casia la tinerețe, ca fiică duhovnicească, în lume, ca maică stareță – compozitoare și imnografă), membrii ai corului Byzantion și corul mini-Byzantion.

Cursurile de astăzi cu domnul Panagiotis Neochoritis au reiterat, printre altele, nevoia participanților de a face multe audiții, de a cânta ritmat, de a studia intervalele, de a-și stabili obiective clare de învățare și de a conștientiza ce implică statutul de psalt, inclusiv nevoia păstrării tăcerii. Ziua – și Masterclass-ul – s-au încheiat cu concertul „Cel ce vrea să învețe musichie…” care a avut următorul program:

Marilyn Accaoui Leignel (Liban/Franța)

 1. Formulă de intonare compusă în direct pentru anunțarea glasului („hesychia Impromari”) și condacul Apărătoare Doamnă, plagalul glasului al IV-lea, în limba arabă
 2. Din tinerețile mele, glasul leghetos, din tradiția arabă levantină. Text de sf. Theodor de la Mănăstirea Stoudios (sec. XVIII, Cpol.), compus când a fost trimis în exil în Tesalonic.
 3. De tine se bucură, ce se cântă în locul Axionului în timpul Sfintei Liturghiei a Sf. Vasile cel Mare, plagalul glasului al IV-lea, compoziție directă – metodă de recitare a textului, după tradiția levantină a Antiohiei

Corul Academic Byzantion (Iași)

 1. Apărătoare Doamnă, glasul 1, de Parthenie, starețul Mănăstirii Meteorelor (sf. sec. XVIII -înc. sec. XIX). Exegeză în Noua Metodă de prof. Grigorios Stathis
 2. Cântarea I și III din Canonul Imnului Acatist al Bunei Vestiri. Textul și melodia irmoaselor de Sf. Ioan Damaschinul (sec. VII-VIII) și textul troparelor de Sf. Iosif Imnograful (sec. IX, sudul Italiei), melodia catavasiilor pe larg de Macarie Ieromonahul (Muntenia și Moldova, sec. XIX). Adaptare în românește după modelele melodice ale irmoaselor de Adrian Sîrbu

Georgios Konstantinou (Atena)

 1. Irmosul calofonic Mielușeaua și Fecioara, glas I, de Matei Vatopedinul (înc. sec. XIX)

Corul Mare al cursanților ediției a XVI-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin și Corul psaltic de copii Mini Byzantion

Cântări din slujba Sfintei Casiana (sec. IX, Constantinopol), cea mai cunoscută compozitoare și imnografă a Bizanțului. Textele au fost traduse în metrică de diac. Sabin Preda (mulțumim sfintei Mănăstiri Putna pentru materiale)

 1. Condacul Cuvioasei Casiana, după podobia Apărătoare Doamnă, plagalul glasului al IV-lea
 2. Stihiri la Vecernia Cuvioasei Casiana, după podobia Ceea ce ești bucuria, glasul I
 3. Sedelna, glasul al III-lea, după podobia De frumusețea fecioriei tale
 4. Troparul Cuvioasei Casiana, după pobodia Pe Cuvântul, plagalul glasului I tetrafonic
 5. Polihroniu în cinstea arhiereului, plagalul glasului al IV-lea, de Adrian Sîrbu