Liturghier cu conținut de cântări bisericești, ale sfintelor liturghii, din ale vecerniei, utreniei și din postul mare, pe întregul an, compuse și aranjate în ordinea tipicului pe muzică bisericească orientală „psaltichie” cu irmologicul și stihirar

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

DFGSMotto: „...și a pune pe ele baza progresului viitor; tot așa trebuie să facem și cu cântarea noastră bisericească, care cu drept cuvânt, o putem numi națională, pentru că ea din timpuri vechi identificându-se cu gustul și simțul religios al românului, a devenit muzica patriei, cu care biserica noastră a străbătut veacurile străbune!

„Cu toate că muzica noastră bisericească, ajunse în prima jumătate a secolului al XIX-lea, la cel mai înalt grad de perfecțiune și dezvoltare, prin osârdia unor persoane demne de toată stima, predominând nu numai în biserică, dar și prin casele boierești, căci persoanele de elită se întreceau pe acea vreme, de a cânta la strană; totuși, de pe la anul 1865 încoace ea a început să decadă. Cauzele acestei decadențe sunt multiple, vom arăta însă pe cele mai principale:
1.    După secularizare, școlile de cântăreți de pe lângă Mitropolii și Episcopii desființâdu-se, psaltichia a rămas a se preda numai prin seminarii candidților de preoție; care ajunși preoți , nu mai pot cânta și la strană și să slujească în altar.
2.    Cântăreții, care până acum erau priviți, ca o clasă de oameni distinși, și plătiți ca niște adevărați artiști, ne mai fiind asigurați în traiul lor, au început a-și căuta existența în alte direcțiuni; și astfel lipsa lor s-a simțit din ce în ce mai mult, atăt prin orașe cât și prin sate.
3.    Prin înființarea corurilor vocale, pe la unele biserici, mai de seama, din țară, dezvoltându-se în societatea română gustul muzicii armonice, lumea a început frecventa mai mult bisericile, unde se cânta acest gen nou de muzică  rămânând aproape goale celelalte biserici.
4.    La înființarea conservatorul de muzică la noi în țară, (1864) – care incontestabil este o instituție bună și folositoare – neînființându-se și o catedră pentru psaltichie, aceasta a căzut in amorțeală; iar unii din absolvenții conservatorului, ajunși profesori de muzică pe la diferite școli au început a ponegri psaltichia, calificând-o chiar în fața elevilor, cu epitetele de muzică străină și barbară, numind caracterele ei muzicale, semene ieroglifice; și aceasta o fac din cauză că nu o pot descifra și nu voesc a da destulă antețiune frumoaselor ei melodii, care au împodovit veacuri întregi, serviciul Divin din Biserica noastră Română

Așa dar, de pe la anul 1865, incoace, a început a se întrebuința în biserica noastră, două feluri de cântare biseriească: una greco-romană pe note de psaltichie, și alta corala-armonică, pe note liniare.

Dacă este învederat, că, cântarea psaltichiei a degenerat în timpurile din urmă, din cauzele expuse, apoi nu e puțin adevărat, că  nici cântarea corală din biserica noastră, nu a făcut așa progrese însemnate, față de sacrificii bănești, ce s-au făcut și se fac pentru dânsa, și aceasta din cauză, că n-avem școli speciale, unde să se cultive cântul religios, nu avem nici o direcțiune și unitate de cântare precum și nici o supraveghere bisericească, pentru acest gen de muzică. În muzica corala-biseicească, avem de înregistrat până astăzi, puține cântări originale, aranjate în genul de cântare cerut de biserică, și acomodate cu gustul de muzică al poporului român. Cea mai mare parte din imnele, ce se cânta de coruri prin bisericile noastre, sunt copiate după autori străini; ba ce este mai trist, că auzim prin unele biserici, cântându-se chiar bucăți muzicale, din cutare și cutare operă teatrală, cu cuvinte liturgice.

Nu găsești trei biserici, în care să se cânte aceleași imne liurgice corale; căci, nefiind nici un control, fiecare conducător de cor, are ambițiunea nejustificată, de a introduce cântări noi, după gustul și capriciul său.

Este incontestabil, că, cântarea corală e foarte plăcută, mai ales când e bine executată; dar această cântare, este pe de o parte neîndestulătoare, pentru întregul serviciu Divin din Biserica noastră ortodoxă; iar pe de altă parte ea este și foarte costisitoare; și prin urmare nu poate fi introdusaă, în toate bisericile noastre din Regat.

Se știe că corul nu poate cânta mai mult decât Sfânta Liturghie, care e comună la toate sărbătorile; cum și câteva imne ocazionale: la Te-Deum, Cununie, înmormântări și Prohodul Domnului.

Toate celelalte melodii de peste tot anul, precum sunt: vecerniile, privegherile, utreniile și frumoasa slujbă a deniilor de la Paște, trebuie neapărat să fie cântate de cântăreți, după frumoasele și originalele noastre melodii bisericești, puse pe psaltichie.

Prin urmare, dacă cântarea corală nu se poate introduce în toate bisericile noastre, fiind-că este neîndestulătoare serviciului liturgic, și prea costisitoare; și dacă se simte neapărat trebuință de cântăreți, chiar în bisericile care au coruri,și cu atât mai mult în cele fără coruri, apoi psaltichia nu  trebuie neglijată și desprețuită; ci precum suntem datori, a păstra și respecta toate produsele genului nostru românesc din trecut, și a pune pe ele baza progresului viitor; tot așa trebuie să facem și cu cântarea noastră bisericească, care cu drept cuvânt, o putem numi națională, pentru că ea din timpuri vechi identificându-se cu gustul și simțul religios al românului, a devenit muzica patriei, cu care biserica noastră a străbătut veacurile străbune!

Biserica româna din cea mai adâncă antichitate și-a păstrat o melodie proprie, pentru cântările bisericești, pe bazale melodiei vechei biserici orientale, prelucrată însă și îmbogățită, de cântăreți români vechi și noi. Probă despre aceasta este faptul, că foarte multe din cântările noastre bisericești, nu se găsesc la nici una din bisericile altor nații omodoxe cu noi.

Fac rău dar, toți aceea care neputând descifra psaltichia, și nepricepând farmecul melodiilor, ei o ponegresc, numind-o muzică: primitivă, străină, barbară, ruginită și o adevărată cacofonie.

Această muzică, pentru cei ce o cunosc bine, și execută corect și cu voce plăcută, neasemănatele și neîntrecutele ei melodii, nu e nici ruginită, și nici barbară; ci este sublimă pentru cei ce o cântă, și atracțioasă pentru cei ce o ascultă.

Sunt sigur că va binemerita de la patria și națiunea Română, stima și recunoștință, acelor bărbați cu inimă, care se vor grăbi a lua inițiativă, de a înființa școli speciale, pentru întrebuințarea melodiilor religioase din biserica noastră; căci în starea in care se găsesc astăzi, diferitele școli de muzică, nu ne pot da rezultate îmbucurătoare, pentru biserica noastră națională. Mai perpetuându-se însă, această stare de lucruri, încă câtva timp, mi-e teamă să nu regretăm cu toții, și să zicem: „Acum e prea târziu!”

de VASILE CIUREANU-BODEȘTI
PROTO-PSALT  ȘI MAESTRU TITULAR DE MUZICĂ BISERICEASCĂ
ORIENTALĂ, LA ȘCOALA DE  MUZICĂ BISERICEASCĂ DIN CHIȘINĂU

 

Comentarii   

+1 # RE: Liturghier cu conținut de cântări bisericești, ale sfintelor liturghii, din ale vecerniei, utreniei și din postul mare, pe întregul an, compuse și aranjate în ordinea tipicului pe muzică bisericească orientală „psaltichie” cu irmologicul și stihirarAdriana I M Grossu 31-10-2015 01:09
Frumoasa pagina, bun sit. O recomandare: `Jurnal de eveniment` nu este o expr fericita in lb rom. Ati putea la fel de bine spune: `Eveniment de jurnal`. In limba romana ati putea spune mai bine: `Jurnal de evenimente/Jurnalul evenimentelor(subintelegindu-se: cel de azi/semnalat/deosebit este cursul master class)`sau pur si simplu: JURNALUL BYZANTION. Succes!
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat
0 # By companion mound omeprazole imagination.ewiqalomj 24-06-2020 22:02
http://mewkid.net/when-is-rahava/ - Generic Cialis Generic Cialis smf.yifd.byzantion.ro.nok.bq http://mewkid.net/when-is-rahava/
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat
0 # Impaired epithelial epididymo-orchitis, blamed varicocele; sorrow studied.ejoqtefacoziu 25-06-2020 02:55
http://mewkid.net/when-is-rahava/ - Generic Cialis Cialis 20 Mg lrg.xeyz.byzantion.ro.stt.ia http://mewkid.net/when-is-rahava/
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Ultimele Articole

 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a șasea zi

  WhatsApp Image 2021 07 17 at 22.07.03Ultima zi a ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în perioada 11-16 iulie la Iași, a început cu prezentarea doamnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, alături de membri ai Ansamblului Floralia - „Copiști români și creații ale acestora în manuscrisele de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași”. Au fost aduse în atenție aspecte privind sursele bibliografice folosite, informații despre viața unora dintre autorii de manuscrise, mai ales din viața Sfântului Iosif Naniescu, și s-au exemplificat fragmente din mai multe cântări. Doamna conferențiar a subliniat faptul că multe dintre aceste cântări din secolul al XIX-lea, în notație hrisantică, sunt prea puțin cunoscute, în principal datorită faptului că nu au fost publicate, și că ele reprezintă o colecție care se cuvine să fie valorificată.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a cincea zi

  WhatsApp Image 2021 07 16 at 13.00.36Cea de-a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în această perioadă la Iași, a debutat cu prezentarea doamnei dr. Yevgeniya Ignatenko - „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769:  rezultate noi ale cercetarii”. Prelegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a manuscrisului Octoihului grec, scris în notație kieveana și destinat monahilor ucraineni care l-au urmat pe Sfântul Paisie Velicicovschi în Moldova, și manuscrise sinaite care cuprindeau aceleași cântări, în notație medie bizantină, aflate în Sankt Petersburg.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a patra zi

  WhatsApp Image 2021 07 15 at 10.33.01Cea de a patra zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași a început cu multă bucurie, odată cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou– „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Doamna cercetător din Atena a adus în atenția cursanților aspecte legate de modul în care se desfășura activitatea corurilor în perioada înfloritoare a Bizanțului. A fost analizată, în special, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, prezentarea cuprinzând atât elemente istorice cât și practice, și modul în care unele dintre ele au supraviețuit în practica liturgică a credincioșilor de rit vechi.

  În cele ce au urmat, doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru, de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, a susținut cursul  intitulat „Imne închinate Maicii Domnului”. În cadrul acestuia fost analizat Imnul Acatist, cea mai frumoasă cântare închinată Născătoarei de Dumnezeu, precum și alte imne paleocreștine care descriu cele mai importante momente din viața Fecioarei Maria. Au fost prezentate și numeroase manuscrise - mărturii ale vechilor notații, precum și evoluția melodică a acestor cântări de laudă.

  Ziua a continuat cu una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul acestui Masterclass de Cânt Bizantin, al treilea curs practic de interpretare psaltică susținut de domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol). De această dată s-a pus accentul pe înțelegerea și exersarea intervalelor, precum și pe importanța însușirii partiturilor, dincolo de învățarea propriu-zisă a notațiilor. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trăirea psalților poate fi transmisă celor care ascultă muzica bizantină doar după găsirea puterii și resurselor interioare.

  Următoarea activitate, partea a II-a a cursului de muzică răsăriteană cultă, a reunit participanții ediției a XIV-a a masterclass-ului cu studenți și profesori din Grecia, precum și cu membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Cursul, coordonat de doamna Maria Alexandru, a continuat studierea unor piese din opera lui Dimitrie Cantemir, precum și a unor piese didactice prin care s-au exersat mai multe tipuri de macamuri.

  Al treilea curs pe tema ethosului cântărilor pe larg i-a implicat atât pe participanții din sală, cât și pe cei din online în interpretarea partiturilor, evidențiind importanța studierii îndelungate, cu simplitate, fără ison, căutând și păstrând liniștea interioară.

  Așadar, și astăzi, cursanții au beneficiat de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă, engleză și română, asigurându-se traducerea orală consecutivă, pentru cursurile domnului Panagiotis Neochoritis, și simultană, pentru conferințe.

  Mâine, în a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, doamna cercetător Evghenia Ignatenko va prezenta lucrarea „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769”, Ieromonahul Petru Pruteanu va vorbi despre „Liturghia Cuvântului,”  domnul Panagiotis Neochoritis va continua seria cursurilor practice de interpretare psaltică și doamna Maria Alexandru va face al treilea curs de muzică răsăriteană cultă.

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

  WhatsApp Image 2021 07 14 at 10.56.45Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment - Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – prima zi

  WhatsApp Image 2021 07 12 at 20.21.38Festivitatea de deschidere a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, aflat la a XIV-a ediție, a avut loc astăzi, 12 iulie 2021, în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

  La eveniment au fost participat domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, președinta Școlii doctorale din cadrul aceleiași universități și domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

  Online a fost prezentă și  doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic. și domnul prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.

  Directorul artistic al evenimentului, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, a rostit cuvântul de bun venit. „Acest eveniment începe astăzi, 12 iulie cu sărbătoarea Icoanei nefăcute de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița și cu pomenirea cuviosului părinte Paisie Aghioritul. Cu bucurie punem, așadar, început bun acestui eveniment  care reunește atât în format fizic, cât și online, peste o sută de iubitori ai Artei Psaltice din rândul laicilor sau monahilor, profesorilor, elevilor, studenților, reprezentanți ai diferitelor instituții de educație sau bisericești.” Domnia sa a evidențiat și faptul că la această ediție participanții sunt din România, dar și de peste hotare, din Statele Unite, din Canada, Grecia, Germania, și Marea Britanie.

  Ca reprezentant al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, a fost părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei, care a adresat un mesaj participanților și organizatorilor. „Trebuie să observăm cu onestitate că mai ales în zilele de astăzi, este un mare dar să te descoperi cu atât de multă disponibilitate, oferind din experiența acumulată în ani și ani de studiu și de nevoință, pentru a transmite mai departe vocația și măiestria Artei Psaltice. Este o lucrare pe care Domnul nu o va trece cu vederea, aducând fiecăruia, cu harul Său, nu numai inspirație și putere, ci din darurile cele mari, pe care le rânduiește celor care lucrează cu bucurie cele ale Lui.

  Părintele a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu gândul ca lucrarea desfășurată în aceste zile să fie frumoasă, rodnică și aducătoare de negrăită bucurie.

  În cele ce au urmat, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, le-a urat succes tuturor celor care sunt implicați în acest proiect și a anunțat unul dintre planurile de viitor ale instituției pe care o reprezintă. „Ne gândim din ce în ce mai serios la consolidarea și extinderea programului de artă religioasă și la nivel internațional. Dorim să facem o extensie în Grecia, pentru că arta cântului bizantin ne aduce împreună și ne aduce mai aproape de credință. Sperăm ca Masterclass-ul organizat la Iași să fie nu doar un eveniment care are loc anual, ci să devină o permanență și o valoare pe care să ne așezăm fundamentele învățământului universitar.

  Directoarea Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest festival în zona Moldovei și nu numai. „Masterclass-ul de Cânt Bizantin este un eveniment unic nu doar în România, datorită asocierii dintre artistic, cultural, pedagogic și religios. Pe parcursul celor 14 ani, această manifestare artistică a creat un fenomen, o nouă mentalitate, o nouă filosofie asupra muzicii bisericești ortodoxe. A creat o corelare deosebită cu învățământul și faptul că la Iași avem muzică religioasă la nivel de licență și masterat, care a fost consolidată în paralel cu dezvoltarea Materclass-ului,  ne determină să facem un pas mai departe și să deschidem o linie de cercetare și studiu la nivel de doctorat.”

  Domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și-a exprimat aprecierea față de organizatori și participanți și a vorbit despre caracterul internațional al evenimentului. „Acest Masterclass este important și pentru că unește omul din diferite zone ale globului. Dacă între popoare există bariere lingvistice, limba fiind o formă de comunicare, în mod sigur prin muzică, fiind un limbaj universal, aceste bariere dispar.”

  Un gând de bucurie a venit și din partea doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru. „Masterclass-ul de la Iași reunește atâtea persoane dăruite acestei arte, fie ca învățăcei, fie ca îndrumători și încearcă să îmbine slujirea și trăirea profundă a acestei muzici cu studiul asiduu și cu profesionalismul.

  Invitatul special, domnul Panagiotis Neochoritis, care de șase ediții este prezent la Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin, le-a vorbit celor prezenți despre bucuria cu care se întoarce de fiecare dată la Iași, felicitându-i totodată pe organizatori pentru munca și entuziasmul de care au dat dovadă chiar și în această perioadă de pandemie.  Mai mult, domnia sa a evidențiat faptul că drumul Artei Psaltice de la Constantinopol la Iași a fost făcut cu mult timp în urmă, iar legăturile dintre aceste două zone cu o deosebită importanță istorică se păstrează până azi.

  La final, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu le-a mulțumit invitaților, celor prezenți, partenerilor și colaboratorilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect.

  După festivitatea de deschidere a urmat prezentarea intitulată „Ethosul Artei Psaltice în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii”, susținută de prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.  Pornind de la texte biblice și de la citate din Sfinții Părinți, mai ales din Sfântul Vasile cel Mare, domnul Vourlis a vorbit despre ethos ca mod de simțire care nu caracterizează doar un stil de interpretare, individual, ci și de ethos ca mod de simțire al unui popor. Pornind de la exemplul viziunii serafimilor cu șase aripi, cântând în cor „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,” și sublinnind faptul că muzica psaltică este inspirată de Duhul Sfânt, vorbitorul a extrapolat acest exemplu de psalmodiere a îngerilor ca model de învățătură pentru psalți: cântarea se face dialogic, la două strane în armonie și conlucrare, folosind doar vocea, nu și alte instrumente, într-o stare de prezență care implica trupul, mintea, inima și sufletul.

  La această ediție, primul din cele două cursuri practice zilnice ale domnului Neochoritis urmărește ascultarea individuală a participanțior avansați și oferirea de feedback particularizat. La cursul de seara, de trei ore, exemplele sunt din cântări pe larg vechi - din Imnul Heruvic, mai precis. În această primă zi de Masterclass s-a lucrat pe un Imn Heruvic al lui Petru Lampadarie, explicându-se ethos-urile întâlnite și discutându-se despre ison.

  Mâine, 13 iulie 2021, începând cu ora 9:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de către psalții Catedralei, membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

  Momentul liturgic va fi potențat și de unul festiv, cu acordarea, la propunerea Asociației Culturale Byzantion, a celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Iașilor  pentru laici domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic).

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021