Cum putem noi, psalții, să-l ajutăm pe părintele Justin, în afară de rugăciune?

Evaluaţi acest articol
(9 voturi)

parintele-justin-la-varsta-de-93-de-ani

Gânduri și îndemnuri ale părinților mănăstirii Petru-Vodă, Neamț

Dragi iubitori ai muzicii psaltice, Hristos a înviat!

Pe toți ne unește, cu siguranță, această dragoste neîncetată pentru cântarea Sfinților Părinți și această nestinsă bucurie pentru psalmodierea în duhul vechilor melurgi. Voia lui Dumnezeu a făcut ca și starețul nostru, părintele Iustin, să se alăture în duh cu iubitorii psaltichiei, ca unul ce a fost martor nu numai al suferinței din temnițele comuniste ci și al slujbelor înălțătoare din mănăstirile Durău și Cernica, în anii săi de tinerețe, înainte de a pleca pe frontul de răsărit.

Starea de sănătate a părintelui se îmbunătățește, însă într-un ritm lent, trupul fiindu-i slăbit din cauza vârstei. Știm că Dumnezeu nu trece cu vederea rugăciunilor și privegherilor atâtor mii de credincioși și monahi care îl pomenesc cu evlavie, dar mai știm că părintele Justin s-ar bucura enorm dacă și câțiva dintre noi, cântăreții lui Hristos, vom putea să poposim, fie și pentru o Sfântă Liturghie sau Vecernie la mănăstirea Petru-Vodă, ori câte ori ni se ivește ocazia, pentru a ne ruga împreună cu starețul nostru prin cântarea „cea dulce glăsuitoare”.

Vă trimitem tot gândul bun și rugăm pe Maica Domnului să vă întărească duhul în cântarea cea sfântă și nădăjduim cu bucurie că Dumnezeu va rândui, pe cât se poate, să vă îndreptați pașii și către strana noastră smerită!

Hristos a înviat!
Cu dragoste întru Dumnezeu celui întreit cântat,
părinții din strana mănăstirii Petru Vodă.

 

Comentarii   

+1 # filotheu 09-06-2013 21:52
Hristos a înviat, dragi byzantioni!


Părintele Justin, care v-a ascultat aseară cu multă bucurie duhovnicească din patul suferinţei, maica stareţă, părinţii slujitori şi maicile, vă mulţumim că aţi venit să ne ajutaţi în rugăciunile noastre şi să le daţi puterea cântărilor Sfinţilor Părinţi, care înaripează şi alină inimile noastre. Pentru smerenia voastră, e bine să nu fim elocvenţi a ilustra ce mult înseamnă pentru noi mărturia voastră [sic!], dar ziditor vă este să ştiţi cât este de important ca ea să rămână mereu vie şi întru adevăr.
Ştim că n-aţi putut veni până acum fiind prea ocupaţi, şi sigur că Părintele Justin v-a ajutat necăutând vreo răsplată, ci pentru ca mai abitir să iubiţi pe Mântuitorul prin frumuseţea cântecului. Plinind aceasta prin preocupările voastre, astfel şi cuviosul nostru stareţ primeşte recunoştinţa unui adevărat binefăcător al psalticii. Muzica îi este de altfel mai ales acum o mare alinare, gustând cu auzul sufletesc simţirea de biruinţă a Ortodoxiei şi în compoziţiile autentice, şi într-un glas măiastru ca rod al minţii trezvite şi al inimii ce arde de dor, cum zice Sfântul Grigorie, căci nu este altă bucurie îngăduită inimii bune decât să cânte psalmi. Iar Psaltichia n-are nevoie decât de buzele sufletului ca să prindă realitate audibilă Lui, şi e singura îndeletnicire omenească sortită veşniciei celei binecuvântate (vezi Apocalipsa).

Ar fi de vorbit faţă către faţă despre interpretarea ca proces de re-compoziţie, nu ca plăcere a unei ruminaţii abstracte - ideea ce se sintetizează dintr-o îndelungată experienţă nu este speculaţie, ci teoretizare, termen şi proces care se cam pierd în veacul acesta al vitezei şi al facilului cu orice preţ. Aşa încât discuţia, oricând binevenită, se amână pentru o zi de tihnă care deocamdată nu există: pentru noi e iminenţa eshatonului, pentru voi stressul organizatoric al diverselor încercări de împreună-bucurare despre psaltică - e o sintagmă mai potrivită evenimentului decât oricare alta.
În ce priveşte chipul cântării noastre în contextul unei obşti atât de noi, de numeroase şi de variate d.p.d.v. cultural (marea majoritate au studiat la facultăţi non sau anti-artistice) şi duhovnicesc (din diferite curente monahiceşti), trasăm mai degrabă conturul de melos, orice ornamentică explicită sau implicită, fie la nivel de nuanţă sau interpretare personală, stârneşte oarecare tulburare, şi deocamdată obştea nu e pregătită să o accepte din partea noastră care suntem de-ai casei, însă oaspeţii sunt cu siguranţă bine-primiţi de urechile sufletelor tuturor. Spun aşadar, ca unor fraţi, colegi şi profesori, că nu din neputinţă vocală sau din neştiinţă nu săvârşim ceea ce ştim că ar reflecta mai fidel estetica şi stilistica byzantină, ci din supunerea faţă de dorinţa de pace a celorlalţi, încet-încet cu răbdare sădind, prin rugăciunea cuviosului nostru Părinte şi a maicii stareţe, rădăcina luminoasă din care poate purcede un cântec sfânt nu doar prin ce ar vrea să fie (slujirea propriu zisă), nici arătând devenirea sa (vădirea lucrării lăuntrice), ci prin ceea ce este (harul şi înveşnicirea clipei).

Deşi n-am fost rugate de vreunul din organizatori, m-a rugat Părintele Justin de mai demult să exprim nişte gândişoare despre mult-aşteptatul MasterClass ce se apropie - regretăm că nu vom fi prezente mai ales din pricina grijii pentru sănătatea Părintelui, pentru care vrem să fim aproape - şi vă îndemnăm şi pe voi, care aveţi posibilitatea, să-l pomeniţi pe unde mergeţi, pe la Sfintele Moaşte, şi la iubita noastră Cuvioasă Maica Parascheva. Dacă vreun gând de-al nostru va rezona cu ale voastre, fructul unei atare armonii ar fi de dorit ca să le puteţi integra ca participare de idei în cadrul MC, precum şi anul trecut, după dorinţa metodologică a părintelui stareţ, am încercat prin întrebări, iar acum încercăm prin scris, nu ca să poleMizăm, ci să poleNizăm.
Este foarte îmbucurător pentru dreapta-credinţă că în contextul ateizării spaţiului mioritic există o crescând de frumoasă continuitate de efort în sensul organizării MC, şi un sprijin mai vădit al ierarhiei şi al presei locale - popularizarea muzicii psaltice va aduce şi cu ocazia aceasta mari câştiguri slujirii bisericeşti din ţara noastră, dacă (DĂ, DOAMNE!) se vor putea dezrădăcina prejudecăţile (ce împiedică firescul şi suprafirescul suiş al rugăciunii cântate, preţuita noastră Psaltichie), dintre care cea mai devastatoare este patima ignoranţei - nu atât a publicului, cât mai ales a ierarhilor (obişnuiţi cu estetica populistă), a clerului (insuficient educat muzical şi re-educat prin melanjul de idei ecumeniste), a monahilor (care se întâmplă adesea să respingă sau să accepte fără argumente raţionale şi scripturistice), a profesorilor (care nu întotdeauna susţin idei argumentate în duh şi adevăr). Aceştia fiind formatorii de opinie muzicală, responsabilitatea este eminamente a lor. Nu în ultimul rând - şi a celor ce de obicei tac şi fac frumos de frica lor. O responsabilitate, deşi mult mai mică, poartă credincioşii care rămân necurioşi sau opaci faţă de muzica revelată de Domnul Bisericii Sale, şi preferând comoditatea obişnuinţei ce capătă nimb de auto-revelaţie, uitând că "cine crede că ştie, n-a cunoscut cum trebuie să cunoască", zice Apostolul.
O altă problemă despre care toţi cei dăruiţi cu puterea Cuvântului atrag atenţia, de la vechii prooroci, la Apostoli, la sfinţii mărturisitori, la cuvioşii părinţi ai zilelor noastre: patima idolatriei. Idolii nu erau doar pe vremea asiro-babilonienilor şi gata, ci, precum arată Sfinţii Părinţi, au multe chipuri: de la personalităţile înţelepciunii celei nebune adulate de necinstitorii de Dumnezeu, la vedetele de tot felul de muzici, inclusiv cele de muzică psaltică, la idei, cuvinte, timbruri vocale, şi orice alte designuri ale minţii căzute ce are drept patimă imemorială şi originală aceea de a închipui dumnezei şi a se închina la ei.

Pentru cei ce se roagă pentru acest popor, pentru neamul creştin şi pentru spiţa omenească, este cutremurător de limpede că patima aceasta a pătruns peste tot, chiar şi în interiorul bisericii unde adesea se venerează idolul psalt sau idolul iconar sau idolul predicator sau idolul psaltichie-după-capu-meu. Sfinte Maxime Mărturisitorule, roagă-te pentru noi să ne eliberăm de nepriceperea noastră, şi să dăm închinarea cuvenită doar Unuia Dumnezeu, iar nu făpturii sau obiectului făcut de mâinile, de corzile vocale sau de mintea făpturii, amin.
De mare importanţă, după biruinţa întrucâtva în lupta împotriva acestor patimi uriaşe sînt, credem noi, problemele supărătoare legate strict de arta psaltichiei: confuzia dintre stiluri, sau cea cu privire la conceptele psaltico-teologice, sau cea dintre gen şi specie, uniformizarea cântărilor din toate punctele de vedere, nu doar intervalic, traducerile proaste ale melosurilor originale greceşti, necunoaşterea partiturilor compuse şi cântate în ţările române.
Adriane, te rugăm să atingi aceste aspecte cu fineţe mai ales între patru ochi, pentru pregătirea ideilor, dar şi în public, pentru folosul dezbaterilor, fă aceasta cu harisma ta pedagogică dăruită ţie de Maica Domnului! Tot către frăţia ta: am fi deosebit de interesaţi şi te-am ajuta şi noi să traduci importanta operă a lui Vriennie. Eventual ar fi un vis frumos ca un MC să fie dedicat FUNDAMENTULUI psalticii: felul în care dogma ortodoxă e ilustrată în toate chipurile muzicale, de la thesis la un ornament auzit doar cu mintea în timpul unei slujbe în vreun schit, sau la marele terirem Inefabil.
Să ne rugăm cu toţii, cu sinceritate şi pocăinţă, pentru luminarea şi izbăvirea noastră şi a întregului neam român ortodox, şi a lumii! Avem deci despre voi, byzantionilor, întreagă nădejdea că eforturile voastre vor fi spornice şi vor da rod însutit. Acum, când au început să răsară mlădiţele harului în cântarea voastră e mai important decât oricând să le ocrotim şi noi şi voi înşivă cu luarea-aminte de ispitele de multe feluri ce le vor însoţi înflorirea, şi să rugăm pe Maica Domnului, Marea Ţesătoare de Armonii dumnezeieşti, să ocrotească fiecare pas al sufletelor voastre. Amin.

Nouă, maicilor, cel mai mult ne-ar fi de folos de la MC aspectul îmbunătăţirii cântării practice - opţiunea împărţirii pe grupe este înţeleaptă, pentru că cei doi maeştri se concentrează pe viziuni diferite asupra trăirii rugăciunii psaltice, dar poate că le veţi înregistra să primim şi noi cei de departe acces la metoda lor, finisată după o viaţă de participare la sfintele slujbe. Sperăm din toată inima să putem veni măcar pentru concertul final, ca să ne exprimăm şi noi recunoştinţa şi dragostea faţă de domnul Lykourgos pe care cu drag îl pomenim în fiecare zi, şi să dăruim solidaritatea noastră nu doar în spirit.Precizarea despre solidaritate vine fiindcă de multe ori suntem acuzaţi, cei de la Petru Vodă, de a fi duri, irascibili sau extremi. Dincolo de personalitatea cu temperament anti-pietist - la care subscriem din admiraţie pentru vâna strămoşească -, aceasta este fiindcă lumea abundă de un duh căldicel, de sincretism, de ecumenism, de eclectism, de political correctness, de falsă diplomaţie moartă şi omorâtoare de suflet. Însă Scriptura nu vorbeşte moale, ci STRIGĂ fără echivoc, "pătrunde până la încheietura dintre duh şi măduvă" şi "desparte adevărul de minciună" şi "întunericul de lumină", şi zice clar: "dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr!" Ascultarea de conştiinţa botezată este de a spune adevărul clar, răspicat, înaintea lumii şi a duhurilor ce chinuie omenirea. Dumnezeu este Adevărul, şi El porunceşte: "Ci să fie cuvântul vostru da, da; iar nu, nu; iar ce este mai mult decât acestea de la cel rău este". Iar noi, cerşetorii pocăinţei şi străjerii felurimilor de cuget, nu propovăduim părerile noastre, ci le exprimăm dacă sunt în consens cu revelaţiile lăsate nouă de Sfinţii Părinţi, ştiind cu cuget curat că Duhul Sfânt nu iubeşte şovăiala, ci statornicia în cele revelate de El.
Biblia, Vieţile Sfinţilor şi Predania ne spun că cea mai mare dovadă de dragoste pentru cineva este să-i spui adevărul, fiindcă acesta e mântuitor. Sigur că e cel mai bine să-l spui cu căldură şi inspiraţie, dar bine este să-l spui oricum! Aşadar sugerăm cititorilor ce dau necuvântătorul dislike fără să mediteze la inima cu care le scriem: nu ne dispreţuiţi frăţeştile mărturisiri doar pentru că nu le împachetăm cu dulceaţa înveninată a modei literare din massmedia de azi! Sfinţii ierarhi şi mărturisitori nu s-au nevoit pentru altceva decât pentru a da conştiinţelor medicamentul necesar mântuirii: adevărul. Iar dacă nu avem dreptate, faceţi milostenie şi nu ne lăsaţi întru întuneric.
Cât despre cititorii care ne şi vizitează, dar care au o oarecare nepace a gândurilor, amintim că dragostea noastră către voi se probează prin FAPTE: ajutorul efectiv, atât financiar, cât şi conceptual, de sinteză, de analiză, de organizare, de logistică, primirea în mănăstirea şi în sufletele noastre cu toată deschiderea şi jertfa şi nădejdea, acestea arată că lucrăm dimpreună cu voi toţi PENTRU DUMNEZEU şi slava Bisericii Sale. De aceea, în Lumina Sa voind a fi toţi, ne îndulceşte tot ceea ce-L preamăreşte şi ne amărăşte ceea ce-L pune pe plan secund sau sub semnul îndoielii. Şi nu căutăm plăcerea noastră de a sta liniştit la chilie, ci folosul aproapelui, ca toţi să slujim Adevărului şi unii altora spre zidire.

Cu toată dragostea, solidaritatea, nădejdea, şi înţelegerea pentru fiecare suflet care cântă pentru Dumnezeu, vă pomenim cu inimă senină şi cu bucurie pentru existenţa şi eforturile voastre!
Vă aşteptăm oricînd să slujim împreună,
şi SĂ NE IERTAŢI!Cu evlavie, respect, şi întru Domnul nostru Cel ce a deschis ochii orbului din fiecare dintre noi, maica Neonila
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Ultimele Articole

 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a șasea zi

  WhatsApp Image 2021 07 17 at 22.07.03Ultima zi a ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în perioada 11-16 iulie la Iași, a început cu prezentarea doamnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, alături de membri ai Ansamblului Floralia - „Copiști români și creații ale acestora în manuscrisele de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași”. Au fost aduse în atenție aspecte privind sursele bibliografice folosite, informații despre viața unora dintre autorii de manuscrise, mai ales din viața Sfântului Iosif Naniescu, și s-au exemplificat fragmente din mai multe cântări. Doamna conferențiar a subliniat faptul că multe dintre aceste cântări din secolul al XIX-lea, în notație hrisantică, sunt prea puțin cunoscute, în principal datorită faptului că nu au fost publicate, și că ele reprezintă o colecție care se cuvine să fie valorificată.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a cincea zi

  WhatsApp Image 2021 07 16 at 13.00.36Cea de-a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în această perioadă la Iași, a debutat cu prezentarea doamnei dr. Yevgeniya Ignatenko - „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769:  rezultate noi ale cercetarii”. Prelegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a manuscrisului Octoihului grec, scris în notație kieveana și destinat monahilor ucraineni care l-au urmat pe Sfântul Paisie Velicicovschi în Moldova, și manuscrise sinaite care cuprindeau aceleași cântări, în notație medie bizantină, aflate în Sankt Petersburg.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a patra zi

  WhatsApp Image 2021 07 15 at 10.33.01Cea de a patra zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași a început cu multă bucurie, odată cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou– „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Doamna cercetător din Atena a adus în atenția cursanților aspecte legate de modul în care se desfășura activitatea corurilor în perioada înfloritoare a Bizanțului. A fost analizată, în special, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, prezentarea cuprinzând atât elemente istorice cât și practice, și modul în care unele dintre ele au supraviețuit în practica liturgică a credincioșilor de rit vechi.

  În cele ce au urmat, doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru, de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, a susținut cursul  intitulat „Imne închinate Maicii Domnului”. În cadrul acestuia fost analizat Imnul Acatist, cea mai frumoasă cântare închinată Născătoarei de Dumnezeu, precum și alte imne paleocreștine care descriu cele mai importante momente din viața Fecioarei Maria. Au fost prezentate și numeroase manuscrise - mărturii ale vechilor notații, precum și evoluția melodică a acestor cântări de laudă.

  Ziua a continuat cu una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul acestui Masterclass de Cânt Bizantin, al treilea curs practic de interpretare psaltică susținut de domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol). De această dată s-a pus accentul pe înțelegerea și exersarea intervalelor, precum și pe importanța însușirii partiturilor, dincolo de învățarea propriu-zisă a notațiilor. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trăirea psalților poate fi transmisă celor care ascultă muzica bizantină doar după găsirea puterii și resurselor interioare.

  Următoarea activitate, partea a II-a a cursului de muzică răsăriteană cultă, a reunit participanții ediției a XIV-a a masterclass-ului cu studenți și profesori din Grecia, precum și cu membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Cursul, coordonat de doamna Maria Alexandru, a continuat studierea unor piese din opera lui Dimitrie Cantemir, precum și a unor piese didactice prin care s-au exersat mai multe tipuri de macamuri.

  Al treilea curs pe tema ethosului cântărilor pe larg i-a implicat atât pe participanții din sală, cât și pe cei din online în interpretarea partiturilor, evidențiind importanța studierii îndelungate, cu simplitate, fără ison, căutând și păstrând liniștea interioară.

  Așadar, și astăzi, cursanții au beneficiat de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă, engleză și română, asigurându-se traducerea orală consecutivă, pentru cursurile domnului Panagiotis Neochoritis, și simultană, pentru conferințe.

  Mâine, în a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, doamna cercetător Evghenia Ignatenko va prezenta lucrarea „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769”, Ieromonahul Petru Pruteanu va vorbi despre „Liturghia Cuvântului,”  domnul Panagiotis Neochoritis va continua seria cursurilor practice de interpretare psaltică și doamna Maria Alexandru va face al treilea curs de muzică răsăriteană cultă.

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

  WhatsApp Image 2021 07 14 at 10.56.45Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment - Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – prima zi

  WhatsApp Image 2021 07 12 at 20.21.38Festivitatea de deschidere a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, aflat la a XIV-a ediție, a avut loc astăzi, 12 iulie 2021, în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

  La eveniment au fost participat domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, președinta Școlii doctorale din cadrul aceleiași universități și domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

  Online a fost prezentă și  doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic. și domnul prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.

  Directorul artistic al evenimentului, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, a rostit cuvântul de bun venit. „Acest eveniment începe astăzi, 12 iulie cu sărbătoarea Icoanei nefăcute de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița și cu pomenirea cuviosului părinte Paisie Aghioritul. Cu bucurie punem, așadar, început bun acestui eveniment  care reunește atât în format fizic, cât și online, peste o sută de iubitori ai Artei Psaltice din rândul laicilor sau monahilor, profesorilor, elevilor, studenților, reprezentanți ai diferitelor instituții de educație sau bisericești.” Domnia sa a evidențiat și faptul că la această ediție participanții sunt din România, dar și de peste hotare, din Statele Unite, din Canada, Grecia, Germania, și Marea Britanie.

  Ca reprezentant al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, a fost părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei, care a adresat un mesaj participanților și organizatorilor. „Trebuie să observăm cu onestitate că mai ales în zilele de astăzi, este un mare dar să te descoperi cu atât de multă disponibilitate, oferind din experiența acumulată în ani și ani de studiu și de nevoință, pentru a transmite mai departe vocația și măiestria Artei Psaltice. Este o lucrare pe care Domnul nu o va trece cu vederea, aducând fiecăruia, cu harul Său, nu numai inspirație și putere, ci din darurile cele mari, pe care le rânduiește celor care lucrează cu bucurie cele ale Lui.

  Părintele a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu gândul ca lucrarea desfășurată în aceste zile să fie frumoasă, rodnică și aducătoare de negrăită bucurie.

  În cele ce au urmat, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, le-a urat succes tuturor celor care sunt implicați în acest proiect și a anunțat unul dintre planurile de viitor ale instituției pe care o reprezintă. „Ne gândim din ce în ce mai serios la consolidarea și extinderea programului de artă religioasă și la nivel internațional. Dorim să facem o extensie în Grecia, pentru că arta cântului bizantin ne aduce împreună și ne aduce mai aproape de credință. Sperăm ca Masterclass-ul organizat la Iași să fie nu doar un eveniment care are loc anual, ci să devină o permanență și o valoare pe care să ne așezăm fundamentele învățământului universitar.

  Directoarea Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest festival în zona Moldovei și nu numai. „Masterclass-ul de Cânt Bizantin este un eveniment unic nu doar în România, datorită asocierii dintre artistic, cultural, pedagogic și religios. Pe parcursul celor 14 ani, această manifestare artistică a creat un fenomen, o nouă mentalitate, o nouă filosofie asupra muzicii bisericești ortodoxe. A creat o corelare deosebită cu învățământul și faptul că la Iași avem muzică religioasă la nivel de licență și masterat, care a fost consolidată în paralel cu dezvoltarea Materclass-ului,  ne determină să facem un pas mai departe și să deschidem o linie de cercetare și studiu la nivel de doctorat.”

  Domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și-a exprimat aprecierea față de organizatori și participanți și a vorbit despre caracterul internațional al evenimentului. „Acest Masterclass este important și pentru că unește omul din diferite zone ale globului. Dacă între popoare există bariere lingvistice, limba fiind o formă de comunicare, în mod sigur prin muzică, fiind un limbaj universal, aceste bariere dispar.”

  Un gând de bucurie a venit și din partea doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru. „Masterclass-ul de la Iași reunește atâtea persoane dăruite acestei arte, fie ca învățăcei, fie ca îndrumători și încearcă să îmbine slujirea și trăirea profundă a acestei muzici cu studiul asiduu și cu profesionalismul.

  Invitatul special, domnul Panagiotis Neochoritis, care de șase ediții este prezent la Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin, le-a vorbit celor prezenți despre bucuria cu care se întoarce de fiecare dată la Iași, felicitându-i totodată pe organizatori pentru munca și entuziasmul de care au dat dovadă chiar și în această perioadă de pandemie.  Mai mult, domnia sa a evidențiat faptul că drumul Artei Psaltice de la Constantinopol la Iași a fost făcut cu mult timp în urmă, iar legăturile dintre aceste două zone cu o deosebită importanță istorică se păstrează până azi.

  La final, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu le-a mulțumit invitaților, celor prezenți, partenerilor și colaboratorilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect.

  După festivitatea de deschidere a urmat prezentarea intitulată „Ethosul Artei Psaltice în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii”, susținută de prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.  Pornind de la texte biblice și de la citate din Sfinții Părinți, mai ales din Sfântul Vasile cel Mare, domnul Vourlis a vorbit despre ethos ca mod de simțire care nu caracterizează doar un stil de interpretare, individual, ci și de ethos ca mod de simțire al unui popor. Pornind de la exemplul viziunii serafimilor cu șase aripi, cântând în cor „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,” și sublinnind faptul că muzica psaltică este inspirată de Duhul Sfânt, vorbitorul a extrapolat acest exemplu de psalmodiere a îngerilor ca model de învățătură pentru psalți: cântarea se face dialogic, la două strane în armonie și conlucrare, folosind doar vocea, nu și alte instrumente, într-o stare de prezență care implica trupul, mintea, inima și sufletul.

  La această ediție, primul din cele două cursuri practice zilnice ale domnului Neochoritis urmărește ascultarea individuală a participanțior avansați și oferirea de feedback particularizat. La cursul de seara, de trei ore, exemplele sunt din cântări pe larg vechi - din Imnul Heruvic, mai precis. În această primă zi de Masterclass s-a lucrat pe un Imn Heruvic al lui Petru Lampadarie, explicându-se ethos-urile întâlnite și discutându-se despre ison.

  Mâine, 13 iulie 2021, începând cu ora 9:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de către psalții Catedralei, membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

  Momentul liturgic va fi potențat și de unul festiv, cu acordarea, la propunerea Asociației Culturale Byzantion, a celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Iașilor  pentru laici domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic).

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021